About: admin


Recent Posts by admin

Stillingsutlysning: Politisk rådgiver / kommunikasjonsrådgiver

Politisk rådgiver / kommunikasjonsrådgiver i Minotenk Deltidsstilling 50%. Minotenk ble dannet i 2008 og er en minoritetspolitisk tenketank som jobber løsningsorientert med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge. Vi ønsker å bidra til økt kunnskap, forståelse og toleranse. Vi vil styrke minoriteters engasjement for demokrati og menneskerettigheter, og tilstedeværelse og deltakelse i det […]

Resymé: «Skal liksom liksom-passet ditt bety noe?»

Boken består av 10 tekster skrevet av ulike samfunnsdebattanter. De deler alle en migrasjonsbakgrunn, men har ellers svært ulike livssyn og ståsteder i verden. Felles for tekstene er en utforsking av begreper som ”integrering” og ”norskhet”, sette ord på ulike følelser av tilhørighet og være kritisk til deler av den dominerende samfunnsdebatten på innvandring og […]

Bokprosjekt: «Skal liksom liksom-passet ditt bety noe»

Minotenk jobber med et nytt bokprosjekt: En tekstsamling med tekster skrevet av unge samfunnsdebattanter.   Tematikken dreier seg rundt definisjonsmakt, oppdragelse og tilhørighet.   Boken heter: Skal liksom liksom-passet ditt bety noe og skal lanseres 5. oktober 2017 på Kulturhuset i Oslo.     Følg med på vår Facebook-side for jevnlige oppdateringer.   Bidragsytere til […]

Foredrag for Humanistforbundet

Daglig leder Linda Noor å startet dagen hos Humanistforbundet i panelsamtale med Dag Hareide om humanisme på tvers av religiøs og kulturell bakgrunn. Hun presenterte også Minotenk-boken «Islamsk humanisme».

Dialogmøte: «Innvandrermannen» – image og myter

Balraj Singh, Umar Ashraf, Abdullah Alsabeehg og Abdirahman Mohamed stilte til dialogmøte om «innvandrermannen». Så mye fordommer og så mange myter er knyttet til menn med innvandrerbakgrunn. Barnebarn av arbeidere fra Pakistan lever fortsatt med stempel som innvandrer, og ”innvandrer” er for mange blitt synonymt med ”problem”. Mediesaker knytter menn med innvandrerbakgrunn til undertrykking, vold og kriminalitet. Har minoritetsmenn rett […]

Miniseminar: Fake history – vår tids verdensbilder og historie

Man sier at seierherrene skriver historien. Det er den historien vi lærer om på skolen og universitetet, og det er den historien som former vår forståelse av oss selv, vår fortid og vår fremtid. Men det betyr også at det finnes en alternativ historiefortelling. En som inkluderer perspektiver som tidligere har blitt oversett, eller som […]

Boklansering: Islamsk humanisme

For å forstå islam som religion i dag, er det avgjørende med kunnskap om det filosofiske og kulturelle mangfoldet som hele veien har preget islams historie. I denne boken belyser bidragsyterne den rike variasjonen innen muslimske tolkningstradisjoner og bevegelser, og løfter frem en humanistisk islamforståelse som harmonerer med kritisk tenkning, menneskerettigheter og demokrati. Fra forordet: […]

Kronikk: Svart nordmann

I forbindelse med lanseringen av boken «Hvit PR» skrev Minotenks Umar Ashraf og Ellen Reiss kronikken «Svart nordmann»

Minotenk startet opp SELMA-aspirantkurs

Minotenk har spesialdesignet et program for samfunnsengasjerte unge voksne mellom 18 og 25 år som er interessert i menneskerettighetsspørsmål og fredsfremmede arbeid. Vi tilbyr nå muligheten til å styrke dine egenskaper og bli en del av et nettverk med andre engasjerte unge voksne. Vi har valgt å kalle kurset SELMA som er arabisk og betyr fredfull, […]


Recent Comments by admin

    No comments by admin yet.