About: admin


Recent Posts by admin

Boklansering: Kjære bror

Kjære alle sammen, Vi ønsker dere varmt velkommen til boklansering av vår nyeste antologi; Kjære bror. Antologien består av råtekster om skam, ære, «sosial kontroll», feminisme, antirasisme, likestilling, inkludering og mest av alt minoritetsmannen. Vi håper å se dere alle på Deichmanske hovedbibliotek, torsdag 5. april kl 18.

Mangfold i underholdningsbransjen

Takk til Studentersamfunnet i Bergen for invitasjon til å komme og diskutere mangfold i underholdningsbransjen. Mer nøyaktig diskuterte vi mangelen på den mangfoldige representasjonen vi så sårt trenger. Å kunne speile flere deler av befolkningen er et viktig ansvar for underholdningsbransjen og særlig statseide NRK. NRK har målrettet arbeidet for større mangfold noe som har […]

Bli med Minotenk på kino!

Bli med Minotenk på filmvisning av ‘Per Fugelli – Siste resept’ og panelsamtale om mangfold i den norske flokken, mandag 5. mars kl. 17.30 til 20.00.  I «Per Fugelli – siste resept», en film av Erik Poppe, følger vi legens siste tid på jorden. Vi får lytte til hans tanker om samfunnet, livet og døden. […]

Møte hos kunnskapsdepartementet

Fredag deltok Minotenk på møte om negativ sosial kontroll hos Kunnskapsdepartementet (Norge) med den nye kunnskaps- og integreringsministeren Jan Tore Sanner. På møtet fremmet vi blant annet: – Økt fokus på jevnalderkontroll og behovet for mer forskning på dette – Viktigheten av å ikke sette kjønnene opp mot hverandre i arbeidet mot negativ sosial kontroll […]

Gladnyhet! iLove er tilbake.

Vi har fått flere forespørsler etter boken iLove – identitet og kjærlighet, og nå er den endelig tilbake på lager. Den populære boken har en tilhørende veileder med oppgaver og øvelser tilpasset større og mindre grupper.  iLove tar blant annet opp disse temaene: – flerkulturell identitet – kjærlighet – positiv maskulinitet – religiøs identitet – […]

Mediefremstillinger av kvinner som har tilsluttet seg IS

Nestleder i Minotenk, Julie Ræstad Owe, har i sin mastergrad forsket på medienes fremstilling av kvinner som har reist til IS. Funnene viser at kvinner sjeldnere blir fremstilt som aktive politiske aktører som tar bevisste valg, og at motivasjonene deres for å tilslutte seg IS i større grad blir fremstilt som personlige fremfor politiske. Disse fremstillingene kan […]

IMDIs juleavslutning

Daglig leder, Linda Noor, holdt innlegg på juleavslutningen til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i dag tidlig. Vi er spesielt glade for å få presentere bøkene Minotenk har gitt ut i år: «Skal liksom liksom passet ditt bety noe» og «Kvinner som hater menn». Begge bøkene er nyanserende, innsiktsfulle og spennende bidrag i den offentlige debatten om […]

Ung, lovende og hata

Prosjektmedarbeider i Minotenk, Linn W. Firdaous Nikkerud er intervjuet i P3 Dokumentar i dag. Her er et utdrag:  (Journalist – Nora Brønseth) Svarer folk i kommentarfeltene – Jeg kaller dem «rotnorske menn som pusher 50». I den offentlige debatten er det de som plager meg mest. Linn Nikkerud (23) stiller seg bak Martines oppfatning om […]

AP setter negativ sosial kontroll på agendaen

Tirsdag kveld vedtok Arbeiderpartiet i Oslo sitt representantskapsmøte enstemmig sin uttalelse om negativ sosial kontroll. Prosjektleder i Minotenk, Umar Ashraf, deltok i panelsamtale om tematikken, og løftet frem guttene og mennenes rolle.  I forbindelse med møtet kom Minotenk med innspill til det som var en gjennomført og grundig uttalelse fra Arbeiderpartiet Oslo. I tillegg til […]

Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner

Prosjektmedarbeider i Minotenk, Linn W. Firdaous Nikkerud, har vært med å markere FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold av kvinner, både i Oslo og i Bergen. Hun deler sine tanker om markeringene: «Det har vært givende, med mange tårer, smil og *solidaritet*. Statistikken og mørketallene er skremmende, og vi har en lang vei å […]

Kultur- og idrettskonferansen 2017

Tidligere denne måneden holdt nestleder i Minotenk innlegg på Hordaland fylkeskommunes årlige kultur- og idrettskonferanse. Årets tema var inkluderende idretts- og kulturarenaer.  Vi satte fokus på utfordringer knyttet til å få jenter med minoritetsbakgrunn inn i idretten, og viktigheten av mangfold i kultur og idrett. Både for kulturen og idretten selv, og for de som […]

Crossworker: Om identitet

I dag holdt vi workshop om identitet og tilhørighet for ungdomsgruppa Crossworker. Vi gikk gjennom en rekke øvelser som utforsker identitet – vår egen og andres – på nye og spennende måter. For en kveld, for en gjeng! Takk for oss!  

Boklansering: Kvinner som hater menn

Velkommen til lansering av diktsamlingen «Kvinner som hater menn» av Sumaya Jirde Ali – en Minotenk-produksjon. Jirde Ali tar utgangspunkt i egne erfaringer og gjør en poetisk utforsking av temaer som likestilling, kjærlighet, tilhørighet, religiøsitet og rasisme. Samlingen gjenspeiler hennes samfunnsengasjement og tydelige stemme i den offentlige debatten. Diktene er undrende, kritiske, humoristiske og provoserende. […]

Bibliotekmøte: Skal liksom liksom-passet ditt bety noe?

Ellen Reiss (Minotenk-redaktør) og Sumaya Jirde Ali (bidragsyter) holdt foredrag på Nasjonalbiblioteket på Flerkulturelt bibliotekmøte om «Skal liksom liksom-passet ditt bety noe?» til jubel og applaus fra salen. Les mer om boka her. Ønsker du at vi skal holde et lignende foredrag for deg? Sjekk ut hvilke foredrag og workshops vi kan tilby.

Innlegg på dialogmøte om radikalisering

I kveld holdt daglig leder i Minotenk, Linda Noor, innledninger på dialogmøte om utenforskap og radikalisering for norsk-somaliske mødre. Foredraget ble oversatt med tolk. Tilstede for å holde innlegg var også Hakim Ismail (nestleder i Tawfiiq moskeen) som snakket om hva foreldre må gjøre dersom de er bekymret for sine unge. Tusen takk til Info123 for […]

Workshop om kvinnelige fremmedkrigere til IS

I oktober ble vi invitert til å delta i panel og holde workshop på LNU (landsforeningen for norske barne- og ungdomsorganisasjoner) sin konferanse om radikalisering: Randomly radicalized?  Panelet skulle diskutere forebyggende tiltak mot radikalisering av unge, med fokus både på islamistisk og høyreradikal ekstremisme. I workshopen holdt nestleder i Minotenk en workshop om hvordan mediene […]

Seksualundervisning i et flerkulturelt klasserom

I dag har nestleder i Minotenk, Julie Ræstad Owe, holdt foredrag for Medisinernes seksualopplysning (MSO) om hvordan holde seksualundervisning i et flerkulturelt klasserom.  Det ble adressert kulturelt spesifikke temaer og utfordringer, samt hvordan man kan legge gode rammer for undervisning i et mangfoldig klasserom der elevene besitter ulik bakgrunn og kunnskapsgrunnlag om kropp og seksuell […]

Dyp debatt: Skal liksom liksom-passet ditt bety noe?

I dag presenterte Muniba Ahmad sin tekst fra boken «Skal liksom liksom-passet ditt bety noe?» for 200 videregående skoleelever på Litteraturhuset i Fredrikstad. Minotenks Ellen Reiss fortalte om Minotenk og prosjektet, før de sammen avsluttet med en samtale sammen om identitet og «norskhet». Arrangementet var i regi av Fredrikstad kommune og var en del av […]

Markering av verdensdagen for psykiske helse på Stovner videregående skole

Vi var så heldig å få lov å komme til Stovner videregående skole i anledning markeringen av verdensdagen for psykiske helse. Vi stod på stand med noen av bøkene våre, og vi fikk snakket med elevene om hva som mangler i dagens seksualundervisning. Svaret var enstemmig: mer seksualundervisning! Og det skulle ikke være vanskelig mente […]

Skal liksom liksom-passet ditt bety noe?

Den 5. oktober er det duket for boklansering og debatt på Kulturhuset av boken; Skal liksom liksom-passet ditt bety noe? —————– Det foregår en kamp, en kamp om å få definere hvem ”vi” er, og hva som er typisk for ”oss”. Det er en kamp om definisjonsmakten, om hvordan folk tenker og oppfatter verden. Om […]

Minotenk-skolen 2017

Endelig er vi igang med Minotenk-skolen 2017!  15 samfunnsengasjerte unge mennesker har i år fått plass på Minotenk-skolen. Første samling var 22. august, og gjennom 8 samlinger utover høsten skal vi utforske temaer som demokrati, samfunnsdeltakelse, kronikkskriving og mediehåndtering, samtidig som vi skal snakke og diskutere mye rundt blant annet identitet, tilhørighet, utenforskap, radikalisering og […]


Recent Comments by admin

    No comments by admin yet.