«Kjære bror» – bokanmeldelser, omtale og debatt

5. april lanserte Minotenk «Kjære bror» (Umar Ashraf og Linn W. Firdaous Nikkerud red.) på Deichman Hovedbibliotek. Boken ble godt mottatt og fikk mye bra omtale. Vi er derfor godt fornøyde med at Kjære bror videre gikk inn i Kulturrådets innkjøpsordning, som betyr at den vil bli kjøpt inn til norske folke- og skolebibliotek, og […]

More

Radikalisering – fenomen og forebygging

29. august kl. 18.00 inviterer vi til lansering av boken Radikalisering – fenomen og forebygging på Deichman hovedbibliotek.  Hvorfor ble Tom Olsen nynazist? Hvorfor kjempet og døde norske ungdommer for terrororganisasjonen IS? Er det mulig å beskytte samfunnet fra voldelig ekstremisme, og kan vi i det hele tatt forstå ekstremistenes psykologi? I denne boken beskriver […]

More

Årsrapport 2017

Her kan årsrapporten for 2017 leses som pdf: Årsrapport_2017    

More

Forslag om å bytte ut «andredagene» for å inkludere religiøse minoriteter – Norges Kristelige Studentforbund

Leder av Norges Kristelig Studentforbund, Ingvild Yrke, gikk i går ut i Klassekampen med forslag om å fjerne ”andredagene” til fordel for Id-feiringene, den internasjonale naturverndagen og kvinnedagen for å sitere lederen selv. Her er det flere problemstillinger som må tas med i betraktning. Når muslimske helligdager løftes frem, vil vi også måtte ta stilling […]

More

Filmvisning av The Judge og panelsamtale om Islam og feminisme

Ofte presenteres islam og feminisme som to motsetninger, men hva er egentlig forholdet mellom de to? Kan islam være feministisk, og kan feminisme være islamsk? Kan man være del av en rettsstat som har sharia-lov og samtidig være feminist? Vi tar debatten etter visningen av THE JUDGE, under Arabiske filmdager 2018. Samtalen finner sted i […]

Vedtak om å utarbeide ny nasjonal handlingsplan mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering

Under kan dere lese Minotenk sine innspill til handlingsplanen som foreslått av Senterpartiet. Det endelig vedtaket som ble besluttet av Familie og kulturkomiteen på Stortinget innebærer et ønske om at regjeringen skal utarbeide en ny nasjonal handlingsplan mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering. Vi har lenge fremmet et ønske om en handlingsplan mot muslimfiendtlige […]

Boklansering – Kjære bror

Tusen tusen takk til alle som kom på lansering i går! Takk til redaktørene Umar Ashraf og Linn W. Firdaous Nikkerud, alle forfatterne, Khamshajiny Gunaratnam for åpningsinnlegg, Noman Mubashir som ledet oss galant gjennom kvelden, og ikke minst til Deichman Hovedbiblioteket for samarbeid og bruk av deres flotte bibliotek! Programmet var innholdsrikt og spennende: Kl. […]

Ny bok om skam, ære, minoritetsmenn og inkludering

Boken «Kjære bror» er en antologi med 21 forfattere. Boken tar opp temaer som skam, ære, psykisk helse, seksualitet, tvangsekteskap, rasisme og fordommer. Alle disse temaene blir løftet frem og analysert gjennom minoritetsmannens univers, og fra hans perspektiv. -Skribentene er langt fra enige om alt, og det viser mangfoldet i både er erfaringer, men også […]

Pressemelding: Handlingsplan mot muslimfiendtlige holdninger

HL-senteret lanserte i desember 2017 en rapport om det norske samfunnets holdninger til jøder og muslimer i Norge. Rapporten avdekket at sterkt negative stereotypier om muslimer er utbredt. Blant annet sier 27,8 prosent av respondentene at de føler motvilje mot muslimer, og 19,6 prosent ville mislikt å ha muslimer som naboer eller i vennekretsen. Dette […]

Mangfold i underholdningsbransjen

Takk til Studentersamfunnet i Bergen for invitasjon til å komme og diskutere mangfold i underholdningsbransjen. Mer nøyaktig diskuterte vi mangelen på den mangfoldige representasjonen vi så sårt trenger. Å kunne speile flere deler av befolkningen er et viktig ansvar for underholdningsbransjen og særlig statseide NRK. NRK har målrettet arbeidet for større mangfold noe som har […]

Bli med Minotenk på kino!

Bli med Minotenk på filmvisning av ‘Per Fugelli – Siste resept’ og panelsamtale om mangfold i den norske flokken, mandag 5. mars kl. 17.30 til 20.00.  I «Per Fugelli – siste resept», en film av Erik Poppe, følger vi legens siste tid på jorden. Vi får lytte til hans tanker om samfunnet, livet og døden. […]

Møte hos kunnskapsdepartementet

Fredag deltok Minotenk på møte om negativ sosial kontroll hos Kunnskapsdepartementet (Norge) med den nye kunnskaps- og integreringsministeren Jan Tore Sanner. På møtet fremmet vi blant annet: – Økt fokus på jevnalderkontroll og behovet for mer forskning på dette – Viktigheten av å ikke sette kjønnene opp mot hverandre i arbeidet mot negativ sosial kontroll […]

Stillingsutlysning: Politisk rådgiver / kommunikasjonsrådgiver

Politisk rådgiver / kommunikasjonsrådgiver i Minotenk Deltidsstilling 50%. Minotenk ble dannet i 2008 og er en minoritetspolitisk tenketank som jobber løsningsorientert med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge. Vi ønsker å bidra til økt kunnskap, forståelse og toleranse. Vi vil styrke minoriteters engasjement for demokrati og menneskerettigheter, og tilstedeværelse og deltakelse i det […]

Gladnyhet! iLove er tilbake.

Vi har fått flere forespørsler etter boken iLove – identitet og kjærlighet, og nå er den endelig tilbake på lager. Den populære boken har en tilhørende veileder med oppgaver og øvelser tilpasset større og mindre grupper.  iLove tar blant annet opp disse temaene: – flerkulturell identitet – kjærlighet – positiv maskulinitet – religiøs identitet – […]

Mediefremstillinger av kvinner som har tilsluttet seg IS

Nestleder i Minotenk, Julie Ræstad Owe, har i sin mastergrad forsket på medienes fremstilling av kvinner som har reist til IS. Funnene viser at kvinner sjeldnere blir fremstilt som aktive politiske aktører som tar bevisste valg, og at motivasjonene deres for å tilslutte seg IS i større grad blir fremstilt som personlige fremfor politiske. Disse fremstillingene kan […]

IMDIs juleavslutning

Daglig leder, Linda Noor, holdt innlegg på juleavslutningen til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i dag tidlig. Vi er spesielt glade for å få presentere bøkene Minotenk har gitt ut i år: «Skal liksom liksom passet ditt bety noe» og «Kvinner som hater menn». Begge bøkene er nyanserende, innsiktsfulle og spennende bidrag i den offentlige debatten om […]

Ung, lovende og hata

Prosjektmedarbeider i Minotenk, Linn W. Firdaous Nikkerud er intervjuet i P3 Dokumentar i dag. Her er et utdrag:  (Journalist – Nora Brønseth) Svarer folk i kommentarfeltene – Jeg kaller dem «rotnorske menn som pusher 50». I den offentlige debatten er det de som plager meg mest. Linn Nikkerud (23) stiller seg bak Martines oppfatning om […]

AP setter negativ sosial kontroll på agendaen

Tirsdag kveld vedtok Arbeiderpartiet i Oslo sitt representantskapsmøte enstemmig sin uttalelse om negativ sosial kontroll. Prosjektleder i Minotenk, Umar Ashraf, deltok i panelsamtale om tematikken, og løftet frem guttene og mennenes rolle.  I forbindelse med møtet kom Minotenk med innspill til det som var en gjennomført og grundig uttalelse fra Arbeiderpartiet Oslo. I tillegg til […]