Dagsnytt 18: Medienes fremstilling av kvinnelige fremmedkrigere til IS

I dag stilte nestleder i Minotenk, Julie Ræstad Owe, på Dagsnytt 18 for å snakke om funnene i sin masteroppgave om medienes fremstilling av kvinnelige fremmedkrigere til IS. 

Hun finner at kvinner gjentagende ganger blir fremstilt som svake ofre, som reiser ned kun motivert av ekteskap og sex. Videre peker hun på at kjønnsstereotypiske fremstillinger av kvinner i denne konteksten kan medføre feilaktig straffeforfølgelse av kvinner som returnerer, samt mulig feilaktig iverksettelse av forebyggende tiltak mot kvinnelig radikalisering.

Les kronikken basert på masteroppgaven her.

Se sendingen fra Dagsnytt 18 her.

Comments are closed.