Den nasjonale radikaliseringskonferansen

Vi var så heldige å få presentere boken Radikalisering: fenomen og forebygging på Regjeringens Nasjonale radikaliseringskonferanse. 

Det stod mange spennende innlegg på agendaen, blant annet et fra Professor Ivarsflaten ved institutt for Sammenlikenden Politikk (UiB) om høyreekstremisme, muslimfiendtlighet og den generelle befolkningens holdninger til muslimer.

Vi drar hjem igjen med ny kunnskap, og takker for muligheten til å presentere boken vår.

Comments are closed.