MOTløft-seminar

Minotenk er glade for å bidra til Motløft-prosjektet i Sarpsborg og Halden. Prosjektet handler om å øke kunnskap, gi kompetanse og samarbeide på tvers av etater for å skape trygge lokalsamfunn, sammen med politiet, og gjennomføres med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet.
8. mars var det heldagsseminar Halden, hvor blant annet daglig leder i Minotenk, Linda Noor, foreleste om retninger, grupper og symbolbruk blant ekstreme islamister. Høyreekstremisme, konspirasjonsteorier og hvordan forebygge ekstremisme lokalt, sto også på programmet.

Deltagere på seminaret besto blant annet av  lærere, barnehageansatte, politifolk, barnevernsansatte og representanter fra kriminalomsorgen.

 

Comments are closed.