Muslimfiendtlige holdninger i Norge

Pamfletten Muslimfiendtlige holdninger i Norge – en kunnskapsgjennomgang, ble i går lansert i Fritt ord sine lokaler. Vi presenterte arbeidet med handlingsplanen, og fikk innledninger fra Alexa Døving fra HL-senteret og Anne Sender fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Pamfletten kan lastes ned her.

Har du innspill på tiltak til handlingsplanen? Eller ønsker du å avtale et møte med oss og din organisasjon eller moské for å drøfte erfaringer og innspill? Send en mail til: utvalg@minotenk.no

 

Comments are closed.