Maihaugenkonferansen 2018

Presentasjon og stand 8. og 9. mai arrangerte Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sammen med en rekke andre samarbeidspartnere Maihaugenkonferansen 2018. Dette var den 11. konferansen i rekken, og årets tema var: «It’s up to You(th): mangfold gir muligheter». Konferansens formål: Bidra til økt fokus på resultater og strategier for bedre integrering av flyktninger og innvandrere […]

Filmvisning av The Judge og panelsamtale om Islam og feminisme

Ofte presenteres islam og feminisme som to motsetninger, men hva er egentlig forholdet mellom de to? Kan islam være feministisk, og kan feminisme være islamsk? Kan man være del av en rettsstat som har sharia-lov og samtidig være feminist? Vi tar debatten etter visningen av THE JUDGE, under Arabiske filmdager 2018. Samtalen finner sted i […]

Vedtak om å utarbeide ny nasjonal handlingsplan mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering

Under kan dere lese Minotenk sine innspill til handlingsplanen som foreslått av Senterpartiet. Det endelig vedtaket som ble besluttet av Familie og kulturkomiteen på Stortinget innebærer et ønske om at regjeringen skal utarbeide en ny nasjonal handlingsplan mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering. Vi har lenge fremmet et ønske om en handlingsplan mot muslimfiendtlige […]

Boklansering – Kjære bror

Tusen tusen takk til alle som kom på lansering i går! Takk til redaktørene Umar Ashraf og Linn W. Firdaous Nikkerud, alle forfatterne, Khamshajiny Gunaratnam for åpningsinnlegg, Noman Mubashir som ledet oss galant gjennom kvelden, og ikke minst til Deichman Hovedbiblioteket for samarbeid og bruk av deres flotte bibliotek! Programmet var innholdsrikt og spennende: Kl. […]

Ny bok om skam, ære, minoritetsmenn og inkludering

Boken «Kjære bror» er en antologi med 21 forfattere. Boken tar opp temaer som skam, ære, psykisk helse, seksualitet, tvangsekteskap, rasisme og fordommer. Alle disse temaene blir løftet frem og analysert gjennom minoritetsmannens univers, og fra hans perspektiv. -Skribentene er langt fra enige om alt, og det viser mangfoldet i både er erfaringer, men også […]

Pressemelding: Handlingsplan mot muslimfiendtlige holdninger

HL-senteret lanserte i desember 2017 en rapport om det norske samfunnets holdninger til jøder og muslimer i Norge. Rapporten avdekket at sterkt negative stereotypier om muslimer er utbredt. Blant annet sier 27,8 prosent av respondentene at de føler motvilje mot muslimer, og 19,6 prosent ville mislikt å ha muslimer som naboer eller i vennekretsen. Dette […]

Mangfold i underholdningsbransjen

Takk til Studentersamfunnet i Bergen for invitasjon til å komme og diskutere mangfold i underholdningsbransjen. Mer nøyaktig diskuterte vi mangelen på den mangfoldige representasjonen vi så sårt trenger. Å kunne speile flere deler av befolkningen er et viktig ansvar for underholdningsbransjen og særlig statseide NRK. NRK har målrettet arbeidet for større mangfold noe som har […]

Bli med Minotenk på kino!

Bli med Minotenk på filmvisning av ‘Per Fugelli – Siste resept’ og panelsamtale om mangfold i den norske flokken, mandag 5. mars kl. 17.30 til 20.00.  I «Per Fugelli – siste resept», en film av Erik Poppe, følger vi legens siste tid på jorden. Vi får lytte til hans tanker om samfunnet, livet og døden. […]

Møte hos kunnskapsdepartementet

Fredag deltok Minotenk på møte om negativ sosial kontroll hos Kunnskapsdepartementet (Norge) med den nye kunnskaps- og integreringsministeren Jan Tore Sanner. På møtet fremmet vi blant annet: – Økt fokus på jevnalderkontroll og behovet for mer forskning på dette – Viktigheten av å ikke sette kjønnene opp mot hverandre i arbeidet mot negativ sosial kontroll […]

Stillingsutlysning: Politisk rådgiver / kommunikasjonsrådgiver

Politisk rådgiver / kommunikasjonsrådgiver i Minotenk Deltidsstilling 50%. Minotenk ble dannet i 2008 og er en minoritetspolitisk tenketank som jobber løsningsorientert med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge. Vi ønsker å bidra til økt kunnskap, forståelse og toleranse. Vi vil styrke minoriteters engasjement for demokrati og menneskerettigheter, og tilstedeværelse og deltakelse i det […]

Gladnyhet! iLove er tilbake.

Vi har fått flere forespørsler etter boken iLove – identitet og kjærlighet, og nå er den endelig tilbake på lager. Den populære boken har en tilhørende veileder med oppgaver og øvelser tilpasset større og mindre grupper.  iLove tar blant annet opp disse temaene: – flerkulturell identitet – kjærlighet – positiv maskulinitet – religiøs identitet – […]

Mediefremstillinger av kvinner som har tilsluttet seg IS

Nestleder i Minotenk, Julie Ræstad Owe, har i sin mastergrad forsket på medienes fremstilling av kvinner som har reist til IS. Funnene viser at kvinner sjeldnere blir fremstilt som aktive politiske aktører som tar bevisste valg, og at motivasjonene deres for å tilslutte seg IS i større grad blir fremstilt som personlige fremfor politiske. Disse fremstillingene kan […]

IMDIs juleavslutning

Daglig leder, Linda Noor, holdt innlegg på juleavslutningen til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i dag tidlig. Vi er spesielt glade for å få presentere bøkene Minotenk har gitt ut i år: «Skal liksom liksom passet ditt bety noe» og «Kvinner som hater menn». Begge bøkene er nyanserende, innsiktsfulle og spennende bidrag i den offentlige debatten om […]

Ung, lovende og hata

Prosjektmedarbeider i Minotenk, Linn W. Firdaous Nikkerud er intervjuet i P3 Dokumentar i dag. Her er et utdrag:  (Journalist – Nora Brønseth) Svarer folk i kommentarfeltene – Jeg kaller dem «rotnorske menn som pusher 50». I den offentlige debatten er det de som plager meg mest. Linn Nikkerud (23) stiller seg bak Martines oppfatning om […]

AP setter negativ sosial kontroll på agendaen

Tirsdag kveld vedtok Arbeiderpartiet i Oslo sitt representantskapsmøte enstemmig sin uttalelse om negativ sosial kontroll. Prosjektleder i Minotenk, Umar Ashraf, deltok i panelsamtale om tematikken, og løftet frem guttene og mennenes rolle.  I forbindelse med møtet kom Minotenk med innspill til det som var en gjennomført og grundig uttalelse fra Arbeiderpartiet Oslo. I tillegg til […]

Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner

Prosjektmedarbeider i Minotenk, Linn W. Firdaous Nikkerud, har vært med å markere FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold av kvinner, både i Oslo og i Bergen. Hun deler sine tanker om markeringene: «Det har vært givende, med mange tårer, smil og *solidaritet*. Statistikken og mørketallene er skremmende, og vi har en lang vei å […]

Kultur- og idrettskonferansen 2017

Tidligere denne måneden holdt nestleder i Minotenk innlegg på Hordaland fylkeskommunes årlige kultur- og idrettskonferanse. Årets tema var inkluderende idretts- og kulturarenaer.  Vi satte fokus på utfordringer knyttet til å få jenter med minoritetsbakgrunn inn i idretten, og viktigheten av mangfold i kultur og idrett. Både for kulturen og idretten selv, og for de som […]

Crossworker: Om identitet

I dag holdt vi workshop om identitet og tilhørighet for ungdomsgruppa Crossworker. Vi gikk gjennom en rekke øvelser som utforsker identitet – vår egen og andres – på nye og spennende måter. For en kveld, for en gjeng! Takk for oss!