Minotenk på Verdibørsen P2

Daglig leder i Minotenk, Linda Noor, nestleder i Antirasistisk senter, Ervin Kohn og Øyvind Kobberud, forsker ved HL-senteret diskuterer begrepene og utbredelsen av antisemittisme og islamofobi:

Foredrag for Humanistforbundet

Daglig leder Linda Noor å startet dagen hos Humanistforbundet i panelsamtale med Dag Hareide om humanisme på tvers av religiøs og kulturell bakgrunn. Hun presenterte også Minotenk-boken «Islamsk humanisme».

Dialogmøte: «Innvandrermannen» – image og myter

Balraj Singh, Umar Ashraf, Abdullah Alsabeehg og Abdirahman Mohamed stilte til dialogmøte om «innvandrermannen». Så mye fordommer og så mange myter er knyttet til menn med innvandrerbakgrunn. Barnebarn av arbeidere fra Pakistan lever fortsatt med stempel som innvandrer, og ”innvandrer” er for mange blitt synonymt med ”problem”. Mediesaker knytter menn med innvandrerbakgrunn til undertrykking, vold og kriminalitet. Har minoritetsmenn rett […]

MOTløft-seminar

Minotenk er glade for å bidra til Motløft-prosjektet i Sarpsborg og Halden. Prosjektet handler om å øke kunnskap, gi kompetanse og samarbeide på tvers av etater for å skape trygge lokalsamfunn, sammen med politiet, og gjennomføres med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Miniseminar: Fake history – vår tids verdensbilder og historie

Man sier at seierherrene skriver historien. Det er den historien vi lærer om på skolen og universitetet, og det er den historien som former vår forståelse av oss selv, vår fortid og vår fremtid. Men det betyr også at det finnes en alternativ historiefortelling. En som inkluderer perspektiver som tidligere har blitt oversett, eller som […]

Foredrag på MOTløft-konferansen

Daglig leder, Linda Noor, holdt foredrag om ekstremisme på MOTløft-konferansen i Sarpsborg. I salen satt det over 300 ansatte i førstelinjetjenesten og politiet i Sarpsborg og Halden. Les mer om konferansen og MOTløft-satsningen her.

More

Minotenk.no utsatt for hacking

Vår nettside ble i fjor utsatt for omfattende hacking, hvor alt av tidligere publisert materiale ble ødelagt med virus på hver fil vi hadde lastet opp på siden. Derfor er dessverre ikke vårt arkiv fra oppstart i 2009 tilgjengelig lenger. Vi har økt sikkerheten på nettsiden og vi vil legge ut løpende informasjon om våre […]

Intervju med styremedlem Noor Jdid

Her kan du lese et interessant intervju med styremedlem i Minotenk og forsker ved PRIO, Noor Jdid i magasinet Sisterhood. Jdid har også utgitt boken: Twisting Identity and Belonging beyond Dichotomies. The Case of Second Generation Female Migrants in Norway.

Boklansering: Islamsk humanisme

For å forstå islam som religion i dag, er det avgjørende med kunnskap om det filosofiske og kulturelle mangfoldet som hele veien har preget islams historie. I denne boken belyser bidragsyterne den rike variasjonen innen muslimske tolkningstradisjoner og bevegelser, og løfter frem en humanistisk islamforståelse som harmonerer med kritisk tenkning, menneskerettigheter og demokrati. Fra forordet: […]

Dialogmøte med syrisk fredsaktivist

15 september hadde Minotenk, i samarbeid med Utenriksdepartementet, gleden av å invitere til dialogmøte, med den syriske aktivisten og grunnleggeren av Mobaderoon – Active Citizens in Syria, Abir Haj Ibrahim og statssekretær Laila Bokhari, (UD) Abir Haj Ibrahim fortalte om sitt banebrytende og modige arbeid i borgerkrigsherjede Syria, og Laila Bokhari delte sine erfaringer fra […]

Kronikk: Svart nordmann

I forbindelse med lanseringen av boken «Hvit PR» skrev Minotenks Umar Ashraf og Ellen Reiss kronikken «Svart nordmann»

Minotenk startet opp SELMA-aspirantkurs

Minotenk har spesialdesignet et program for samfunnsengasjerte unge voksne mellom 18 og 25 år som er interessert i menneskerettighetsspørsmål og fredsfremmede arbeid. Vi tilbyr nå muligheten til å styrke dine egenskaper og bli en del av et nettverk med andre engasjerte unge voksne. Vi har valgt å kalle kurset SELMA som er arabisk og betyr fredfull, […]