Boklansering: Kvinner som hater menn

Velkommen til lansering av diktsamlingen «Kvinner som hater menn» av Sumaya Jirde Ali – en Minotenk-produksjon. Jirde Ali tar utgangspunkt i egne erfaringer og gjør en poetisk utforsking av temaer som likestilling, kjærlighet, tilhørighet, religiøsitet og rasisme. Samlingen gjenspeiler hennes samfunnsengasjement og tydelige stemme i den offentlige debatten. Diktene er undrende, kritiske, humoristiske og provoserende. […]

Bibliotekmøte: Skal liksom liksom-passet ditt bety noe?

Ellen Reiss (Minotenk-redaktør) og Sumaya Jirde Ali (bidragsyter) holdt foredrag på Nasjonalbiblioteket på Flerkulturelt bibliotekmøte om «Skal liksom liksom-passet ditt bety noe?» til jubel og applaus fra salen. Les mer om boka her. Ønsker du at vi skal holde et lignende foredrag for deg? Sjekk ut hvilke foredrag og workshops vi kan tilby.

Innlegg på dialogmøte om radikalisering

I kveld holdt daglig leder i Minotenk, Linda Noor, innledninger på dialogmøte om utenforskap og radikalisering for norsk-somaliske mødre. Foredraget ble oversatt med tolk. Tilstede for å holde innlegg var også Hakim Ismail (nestleder i Tawfiiq moskeen) som snakket om hva foreldre må gjøre dersom de er bekymret for sine unge. Tusen takk til Info123 for […]

Workshop om kvinnelige fremmedkrigere til IS

I oktober ble vi invitert til å delta i panel og holde workshop på LNU (landsforeningen for norske barne- og ungdomsorganisasjoner) sin konferanse om radikalisering: Randomly radicalized?  Panelet skulle diskutere forebyggende tiltak mot radikalisering av unge, med fokus både på islamistisk og høyreradikal ekstremisme. I workshopen holdt nestleder i Minotenk en workshop om hvordan mediene […]

Seksualundervisning i et flerkulturelt klasserom

I dag har nestleder i Minotenk, Julie Ræstad Owe, holdt foredrag for Medisinernes seksualopplysning (MSO) om hvordan holde seksualundervisning i et flerkulturelt klasserom.  Det ble adressert kulturelt spesifikke temaer og utfordringer, samt hvordan man kan legge gode rammer for undervisning i et mangfoldig klasserom der elevene besitter ulik bakgrunn og kunnskapsgrunnlag om kropp og seksuell […]

Dyp debatt: Skal liksom liksom-passet ditt bety noe?

I dag presenterte Muniba Ahmad sin tekst fra boken «Skal liksom liksom-passet ditt bety noe?» for 200 videregående skoleelever på Litteraturhuset i Fredrikstad. Minotenks Ellen Reiss fortalte om Minotenk og prosjektet, før de sammen avsluttet med en samtale sammen om identitet og «norskhet». Arrangementet var i regi av Fredrikstad kommune og var en del av […]

Markering av verdensdagen for psykiske helse på Stovner videregående skole

Vi var så heldig å få lov å komme til Stovner videregående skole i anledning markeringen av verdensdagen for psykiske helse. Vi stod på stand med noen av bøkene våre, og vi fikk snakket med elevene om hva som mangler i dagens seksualundervisning. Svaret var enstemmig: mer seksualundervisning! Og det skulle ikke være vanskelig mente […]

Resymé: «Skal liksom liksom-passet ditt bety noe?»

Boken består av 10 tekster skrevet av ulike samfunnsdebattanter. De deler alle en migrasjonsbakgrunn, men har ellers svært ulike livssyn og ståsteder i verden. Felles for tekstene er en utforsking av begreper som ”integrering” og ”norskhet”, sette ord på ulike følelser av tilhørighet og være kritisk til deler av den dominerende samfunnsdebatten på innvandring og […]

Skal liksom liksom-passet ditt bety noe?

Den 5. oktober er det duket for boklansering og debatt på Kulturhuset av boken; Skal liksom liksom-passet ditt bety noe? —————– Det foregår en kamp, en kamp om å få definere hvem ”vi” er, og hva som er typisk for ”oss”. Det er en kamp om definisjonsmakten, om hvordan folk tenker og oppfatter verden. Om […]

Minotenk-skolen 2017

Endelig er vi igang med Minotenk-skolen 2017!  15 samfunnsengasjerte unge mennesker har i år fått plass på Minotenk-skolen. Første samling var 22. august, og gjennom 8 samlinger utover høsten skal vi utforske temaer som demokrati, samfunnsdeltakelse, kronikkskriving og mediehåndtering, samtidig som vi skal snakke og diskutere mye rundt blant annet identitet, tilhørighet, utenforskap, radikalisering og […]

Kjære bror

Med ‘Kjære bror’ ønsker vi å rette fokus på mennenes rolle i den skamløse bølgen.  ‘Kjære bror’ er et prosjekt  inspirert av dokotorgradsavhandlingen til Monika Rosten Nest siste stasjon, linje 2 – Sted, tilhørighet og unge voksne i Groruddalen (2015), (Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo). Forskningsfunnene til Rosten viser at minoritetsjentene blir heiet frem av lærere, foreldre, […]

Dagsnytt 18: Medienes fremstilling av kvinnelige fremmedkrigere til IS

I dag stilte nestleder i Minotenk, Julie Ræstad Owe, på Dagsnytt 18 for å snakke om funnene i sin masteroppgave om medienes fremstilling av kvinnelige fremmedkrigere til IS.  Hun finner at kvinner gjentagende ganger blir fremstilt som svake ofre, som reiser ned kun motivert av ekteskap og sex. Videre peker hun på at kjønnsstereotypiske fremstillinger […]

Diktsamling: «Kvinner som hater menn»

I november 2017 er vi så heldige å få utgi Sumaya Jirde Ali sin diktsamling – ”Kvinner som hater menn”. Jirde Ali tar utgangspunkt i egne erfaringer og gjør en poetisk utforsking av temaer som likestilling, kjærlighet, tilhørighet, religiøsitet og rasisme. Samlingen gjenspeiler hennes samfunnsengasjement og tydelige stemme i den offentlige debatten. Diktene er undrende, […]

Bokprosjekt: Voldelig ekstremisme

Minotenk jobber med et bokprosjekt om voldelig ekstremisme i Norge, med fokus på høyreekstremisme og islamistisk ekstremisme. Vi har invitert landets fremste eksperter og praktikere til å bidra med tekster og intervjuer for å skape en unik bok for førstelinjetjenestene og politi – spesialtilpasset norske forhold. Som samfunn står vi overfor endringer i trusselbildet og komplekse […]

Bokprosjekt: «Skal liksom liksom-passet ditt bety noe»

Minotenk jobber med et nytt bokprosjekt: En tekstsamling med tekster skrevet av unge samfunnsdebattanter.   Tematikken dreier seg rundt definisjonsmakt, oppdragelse og tilhørighet.   Boken heter: Skal liksom liksom-passet ditt bety noe og skal lanseres 5. oktober 2017 på Kulturhuset i Oslo.     Følg med på vår Facebook-side for jevnlige oppdateringer.   Bidragsytere til […]

Søk på Minotenk-skolen 2017

Minotenk inviterer samfunnsengasjerte unge voksne til å delta på Minotenk-skolen 2017 Er du mellom 18 og 28 år, glad i å skrive, debattere og er interessert i menneskerettighetsspørsmål, demokrati og samfunnsdeltagelse, så har du nå muligheten til å styrke dine egenskaper i et nettverk sammen med andre unge. Gjennom kurset skal vi ha samlinger med […]

Hanan Abdelrahman kåret til landets beste mattelærer

Tidligere i år nominerte Minotenk Hanan Abdelrahman til årets Holmboe-pris og mandag 22. mai vil Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen overrekke prisen til Abdelrahman. Vi nominerte Hanan Abdelrahman fordi hun er en pioner, både som mattelærer med ekstraordinær lidenskap for å motivere til læringsglede og interesse for matematikkfaget, men fordi hun bryter stereotypiene kvinner med innvandrerbakgrunn ofte […]

Minotenk gir innspill til ny kulturmelding

3 mai inviterte Kulturdepartementet til oppstartskonferanse for arbeidet med ny kulturmelding Regjeringen har satt i gang arbeidet med den første kulturmeldingen på 14 år. Meldingen skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer. Siden forrige kulturmelding har det funnet sted store forandringer i Norge: teknologiske, demografiske og samfunnsøkonomiske. Minotenk […]

Minotenk på Verdibørsen P2

Daglig leder i Minotenk, Linda Noor, nestleder i Antirasistisk senter, Ervin Kohn og Øyvind Kobberud, forsker ved HL-senteret diskuterer begrepene og utbredelsen av antisemittisme og islamofobi:

Foredrag for Humanistforbundet

Daglig leder Linda Noor å startet dagen hos Humanistforbundet i panelsamtale med Dag Hareide om humanisme på tvers av religiøs og kulturell bakgrunn. Hun presenterte også Minotenk-boken «Islamsk humanisme».

Dialogmøte: «Innvandrermannen» – image og myter

Balraj Singh, Umar Ashraf, Abdullah Alsabeehg og Abdirahman Mohamed stilte til dialogmøte om «innvandrermannen». Så mye fordommer og så mange myter er knyttet til menn med innvandrerbakgrunn. Barnebarn av arbeidere fra Pakistan lever fortsatt med stempel som innvandrer, og ”innvandrer” er for mange blitt synonymt med ”problem”. Mediesaker knytter menn med innvandrerbakgrunn til undertrykking, vold og kriminalitet. Har minoritetsmenn rett […]