Paneldebatt om flerkulturell identitet, inkludering og tilhørighet

28.02.18 arrangerte Lørenskog bibliotek paneldebatt om flerkulturell identitet, inkludering og tilhørighet. I panelet satt Camille Oneida Charles, Assad Nasir og seniorrådgiver i Minotenk Ellen Reiss. Samtalen ble ledet av Neha Naveen.

Foto: Heidi Andreassen

Comments are closed.