Bøker

Radikalisering – fenomen og forebygging (2018)

Kjære bror (2018) 

Skal liksom liksom-passet ditt bety noe (2017) 

Kvinner som hater menn (2017) 

Hvit PR (2016) 

Islamsk humanisme (2016)

iLove – identitet og kjærlighet (2014)

 

Pamfletter 

Muslimfiendtlige holdninger i Norge – en kunnskapsgjennomgang (2018)

Debunk og argumentasjon (2017)

Radikalisering blant unge muslimer i Norge (2014)

 

Notater