Seksualundervisning i et flerkulturelt klasserom

I dag har nestleder i Minotenk, Julie Ræstad Owe, holdt foredrag for Medisinernes seksualopplysning (MSO) om hvordan holde seksualundervisning i et flerkulturelt klasserom. 

Det ble adressert kulturelt spesifikke temaer og utfordringer, samt hvordan man kan legge gode rammer for undervisning i et mangfoldig klasserom der elevene besitter ulik bakgrunn og kunnskapsgrunnlag om kropp og seksuell helse.

Takk for invitasjonen!

Comments are closed.