Workshop om kvinnelige fremmedkrigere til IS

I oktober ble vi invitert til å delta i panel og holde workshop på LNU (landsforeningen for norske barne- og ungdomsorganisasjoner) sin konferanse om radikalisering: Randomly radicalized? 

Panelet skulle diskutere forebyggende tiltak mot radikalisering av unge, med fokus både på islamistisk og høyreradikal ekstremisme. I workshopen holdt nestleder i Minotenk en workshop om hvordan mediene fremstiller kvinner som reiser til IS med interaktive oppgaver, etterfulgt av en diskusjon om hvilke konsekvenser fremstillingene kan få for straffeforfølgelse og forebyggende tiltak.

Tusen takk for invitasjonen og til alle de engasjerte deltakerne!

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.