Mannsdagen 2019

19

November , 2019

Sex og samfunn har i år tatt initiativ til et arrangement på Mannsdagen tirsdag 19. november kl. 16.00-20.00 på Skatten Oslo.

Arrangementet skjer i samarbeid med Reform, Minotenk og FRI Oslo og Akershus.

Vi ønsker å synliggjøre ulike sider ved det å være mann og vil ta opp temaer som menn og psykisk helse, farsrollen, menn som selger og kjøper av seksuelle tjenester, den skeive mannen og menns seksuelle helse.

Kl. 18.00-18:45 – Det grønne rommet:
“Hat og fordommer mot muslimske menn”
Hvordan oppleves det og hva er konsekvensene?

Muslimhat i Norge er sterkt knyttet til fordommer og forestillinger om Islam, som at religionen er “kvinnefiendtlig” eller “voldelig”. Dette resulterer i at muslimske menn opplever å bli sett på som undertrykkere og voldsutøvere. Noe som i seg selv er skadelig for muslimer generelt.

Reform og Minotenk har en samtale med en muslimsk mann, der han forteller om sine opplevelser.

En minoritetspolitisk tenketank som jobber med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, og bidrar til økt kunnskap, forståelse og toleranse.

© 2019 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Kontakt

Følge oss