Alle gode ting er tre!

Alle gode ting er tre!

Alle gode ting er tre! 23 MARS, 2018 Vi klarte ikke å bestemme oss – det skjer for mye viktig på en og samme dag! Det er nemlig: 1. Verdensdagen mot rasisme 2. Verdensdagen for Downs syndrom 3. Verdensdagen for mottatt «Kjære bror» fra trykkeriet Vi ser ingen grunn...
Ny bok om skam, ære, minoritetsmenn og inkludering

Ny bok om skam, ære, minoritetsmenn og inkludering

Ny bok om skam, ære, minoritetsmenn og inkludering 18 MARS, 2018 Boken «Kjære bror» er en antologi med 21 forfattere. Boken tar opp temaer som skam, ære, psykisk helse, seksualitet, tvangsekteskap, rasisme og fordommer. Alle disse temaene blir løftet frem og analysert...
Pressemelding: Handlingsplan mot muslimfiendtlige holdninger

Pressemelding: Handlingsplan mot muslimfiendtlige holdninger

Pressemelding: Handlingsplan mot muslimfiendtlige holdninger 15 MARS, 2018 HL-senteret lanserte i desember 2017 en rapport om det norske samfunnets holdninger til jøder og muslimer i Norge. Rapporten avdekket at sterkt negative stereotypier om muslimer er utbredt....