Årsrapport 2018

Vekst har preget Minotenk i 2018. Vi har hatt en større stab enn noensinne tidligere, og vi har utvidet vår virksomhet geografisk, med tilstedeværelse i Østfold, Bergen og Bodø.

To bøker, samt en større rapport ble lansert i 2018. Først ut var debattboken Kjære bror, som tar for seg minoritetsmannen fra ulike perspektiver, med tekster skrevet av 22 ulike skribenter. Gjennom hele året har vi hatt dialogmøter med tematikk fra boken, og takket være et tett samarbeid med Deichman bibliotek, nådde vi ut til svært mange.

Videre lanserte vi fagboken Radikalisering – fenomen og forebygging, som også er en tekstsamling. Her var vi så heldige og ha fått med oss en rekke fremstående fagfolk, og det har vært stor etterspørsel etter boken fra førstelinjetjenestene. Begge bøkene nådde gjennom nåløyet til Kulturrådets innkjøpsordning, og er dermed å få tak i på alle biblioteker i hele landet. Dette er en stor anerkjennelse, og vi vil rette en stor takk til alle de fantastiske bidragsyterne i begge bøkene.

Vi er spesielt stolte av det store mangfoldet i begge bøkene, både hva gjelder kjønn, etnisitet og annen bakgrunn. Det er det som gjør bøkene våre viktige og unike, og det er vi veldig glad for at også Kulturrådet ser.

Et annet viktig satsningsområde har vært arbeidet med å strukturere en felles innsats mot muslimfiendtlige holdninger, på bakgrunn av HL-senterets rapport om holdninger til jøder og muslimer fra desember 2017. Vi har samlet et fagutvalg med en rekke eksperter på rasisme, diskriminering og mangfold, som har gitt oss masse gode råd og innspill til videre arbeid. Vi har også utarbeidet en kunnskapsgjennomgang om muslimfiendtlige holdninger i Norge, som ble lansert i oktober 2018.

Høsten 2018 satset stort på to omfattende kursopplegg for ungdom og unge voksne. Minotenk-skolen med tema «Media, makt og mangfold», og «Moment», et halvårs kurs for ungdommer i samarbeid med Fredrikstad kommune, om demokrati og samfunnsengasjement. Tilbakemeldingene på begge programmene har vært overveldende gode.

Les mer om dette og mye annet i Årsrapporten.

Foredrag og workshops

Kunne du tenke deg et foredrag eller workshop til din skoleklasse, ungdomsgruppe –klubb eller lignende om tematikken fra boken, så ta gjerne kontakt med oss.

Du kan lese mer om hvilke foredrag og workshops vi kan tilby her.

 

 

 

© 2019 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Kontakt

Adresse: Torggata 1, 0181 Oslo
E-post:  post@minotenk.no
Organisasjonsnr: 924 978 112

Følge oss