Ellen Reiss har master i litteraturvitenskap med støtteemner innen idéhistorie, psykologi, samt tverrfaglige kjønnsemner og maskulinitet. Hun skrev masteroppgave om maskulinitetskonstruksjoner i Henrik Ibsens skuespill John Gabriel Borkman.

Reiss har bakgrunn som redaksjonssjef i litteraturprogrammet Fabulatoriet i RadiOrakel, programansvarlig for litteraturscenen på Hove-festivalen i 2008, og satt lenge i redaksjonen i Litteratur på Blå.

Hun har også jobbet freelance med foto og kursing, ved siden av skribentvirksomhet.

Hun er forfatter av bøkene Søstre – hvordan unge muslimske kvinner skaper sin egen frihet (2011), Norsk slaveri – hvordan det moderne slaveriet kom til Norge (2014 med Nicolai Strøm-Olsen) og Hvit PR – hvorfor det er viktig å lykkes med fleretnisk kommunikasjon (2016 med Umar Ashraf).

Reiss er spesielt opptatt av identitet, identitetskonflikt og hvordan bygge trygge, mangfoldige identiteter. Hun har jobbet mye opp mot unge voksne med kompetanseheving, innenforskap og motivasjon, samt tilbydd verktøy for tekstutvikling.

Reiss har jobbet i Minotenk siden 2012, startet opp og har det daglige ansvaret for Minotenks bokproduksjon og har vært redaktør på alle Minotenks produksjoner med unntak av Kjære bror (2018). Utover dette har Reiss en mangfoldig stilling som innebærer alt fra fotoansvar, koordinering og ledelse av prosjekter, kursing og workshops, programutvikling for kursrekker, samt drift av nettsider.

Tilbake.