Innspill til ny folkehelsemelding i 2019 – psykisk helse og «minoritetsmenn»

30

SEPTEMBER, 2018

3. september ble det avholdt innspillsmøte i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, ledet av eldre- og folkhelseminister, Åse Michaelsen (Frp).

Minotenk var tilstedte i salen, og har i ettertid sendt inn et skriftlig innspill til departementet. Vi har denne gangen valgt å fokusere psykisk helse blant minoritetsmenn, som vi mener til nå har fått for lite fokus. Med dette mener vi menn med innvandrerbakgrunn, da både som selv har innvandret eller norskfødte med innvandrerforeldre.

Det må understrekes at dette ikke handler om at minoritetsmenns helse er viktigere enn minoritetskvinners helse, men at fokuset til nå har vært forholdsvis skjevt. Samtidig er det en rekke andre organisasjoner som arbeidet godt og målrettet med kvinners fysiske og psykiske helse, mens tilbudet til menn er mer mangelfullt. Vi mener derfor blant annet at det trengs et løft i lavterskeltilbud og andre tiltak med målrettet innsats for å nå ut til ulike grupper av menn med minoritetsbakgrunn. Da er det samtidig viktig, og som poengtert, at dette ikke må gå på bekostning av tilbudet og økonomisk støtte til tiltak rettet mot minoritetskvinner.

Linker og vedlegg om tematikken:

Innspill til folkehelsemelding 2019 -Minotenk-minoritetspolitisk-tenketank

Helse- og omsorgsdepartementets innspillside, med fullstendig oversikt over innspill fra ulike organisasjoner og privatpersoner

Bladet Psykisk helse nr. 3/2018 – intervju med to av bidragsyterne i «Kjære bror» utgitt av Minotenk

Hjemmesiden til NAKMI – Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse

 

 

 

© 2019 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Kontakt

Adresse: Torggata 1, 0181 Oslo
E-post:  post@minotenk.no
Organisasjonsnr: 924 978 112

Følge oss