«Gutter som loker, og jenter som gjør lekser»

17

OKTOBER, 2018

17. oktober var det igjen klart for nytt «Kjære bror»- arrangement, denne gang på Furuset Bibliotek og aktivitetshus.

 

Forskjellsbehandlingen mellom gutter og jenter skjer fortsatt. Det starter i en tidlig alder. I hjemmet, i barnehagen og skolen, i fritids- og aktivitetstilbudene, i skolerådgivningstjenesten, det skjer på mange arenaer.

I forordet til antologien «Kjære bror» skriver forsker Monika Rosten om kjønnet fritidstilbud på Furuset, og stereotypier om gutter som loker og jenter som gjør lekser. Hvordan ser dette bildet ut i dag, og hvordan påvirker det gutter og jenters forståelser av egne muligheter og begrensninger i samfunnet?

Inspirert av Rostens forskning skrev Umar Ashraf, medredaktør av «Kjære bror» en kronikk om krysspresset som unge menn står i, og hvordan de trange kjønnsrollene har påvirket han, men også vært grunnlaget for mange fordommer han har møtt gjennom oppveksten. Han skriver om disse erfaringene i antologien.

Er det slik at søsken vokser opp med forskjellige forutsetninger, og hvordan påvirkes de av dette? Hvordan håndterer ungdommen dette selv, er det en kulturell drakamp mellom foreldre og ungdom? Hvordan kan ungdommen navigere seg i et krysspress når det er forskjellige forventinger til dem hjemme og ute?

Abdirahman Hassan skriver om krysspress, om den vanskelige mannsrollen og psykisk helse. Maaz Ahmad rører borti temaer som skam, ære og tvangsekteskap, og viser til hvordan de trange kjønnsrollene ender opp som frihetsbegrensende for begge kjønn..

Alle de nevnte medforfatterne i «Kjære bror» var samlet for å snakke om hvordan vi, foreldrene, storsamfunnet og ungdommen kan jobbe sammen for å gjøre ting lettere for de som står i dette…

Ordstyrer var medredaktør av «Kjære bror»:Linn W. Firdaous Nikkerud.

 

 

 

© 2019 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Kontakt

Adresse: Torggata 1, 0181 Oslo
E-post:  post@minotenk.no
Organisasjonsnr: 924 978 112

Følge oss