«Innvandrergutt»

23

NOVEMBER, 2018

4. desember er det klart for siste runde meg Kjære bror.

Hvordan er det å vokse opp når du heter Mohamed eller Jamal? Hvilke utfordringer møter guttene med minoritetsbakgrunn?

 

Mediene kryr av temaer som islam og terror, æresdrap, brødre som passer på sine søstre, innvandring, og rus- og gjengkriminalitet i Oslo sør og øst. Det tvinger frem reaksjoner, tanker, følelser og refleksjoner i både guttenes liv, men også livene til dem de møter. Lærerne og medelevene på skolen, butikkansatte på Stovner senter, Politiet og venner. Alle har en mening om disse temaene, som på et eller annet vis kan knyttes til guttenes identitet.

Det økte mediepresset, og møtene med fordommene og stereotypiene gjør noe med livsforventningene man sitter igjen med. Samtidig står man kanskje i et krysspress, mellom hjem og foreldrenes forventninger, og utenforskapet man risikerer å oppleve i storsamfunnet.

I antologien kjære bror skriver noen av forfatterne om hvordan dårlige oppvekstsvilkår påvirker tilhørighet på lengre sikt. Det er ganske beskrivende med presset Jamal opplever i romanen Tante Ulrikkes vei, hvor han balanserer mellom morens helse og langvarige kamper med velferdsstaten, og gisper etter å mestre skole og arbeidsliv.

Hva gjør en langvarig kamp mot systemet med tilliten til storsamfunnet? Den tynnslitte, om ikke ikke-eksisterende tilliten til storsamfunnet kan være et hinder for samfunnsdeltagelse, utdanning, identitetsutvikling, og det felles verdigrunnlaget som omfatter frihet og likestilling, som vi så stolt hevder å ha oppnådd blant hele den norske befolkningen.

Forfatterne og samfunnsdebattantene Zeshan Shakar, Umar Ashraf, Sofia Rana, og Linn W. Firdaous Nikkerud møter til samtale om blant annet likestilling, inkludering, fordommer, og om å være «innvandrergutt». Orsdtyrer er Navjot Sandhu, styreleder i Minotenk.

Sted: Deichman Stovner klokken 19:00-20:30.

Vel møtt!

En minoritetspolitisk tenketank som jobber med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, og bidrar til økt kunnskap, forståelse og toleranse.

© 2018 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen