Konferanse: Foreldres rolle i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

15

MAI, 2018

15. mai 2018 arrangerte Enhet for mangfold og integrering (EMI), Nettverk Kvinner i Fokus (KiF) og Oslo Politidistrikt konferanse om foreldrenes rolle i forebyggingen av radikalisering og voldelig ekstremisme. Daglig leder i Minotenk, Linda Noor, var invitert inn som konferansier.

Formålet med konferansen:

Konferansen ønsker å bidra til kunnskapsutvikling hos kommunalt ansatte og frivillige som jobber med forebygging, slik at de blir bedre på foreldreveiledning og andre foreldrerettede tiltak.

Gjennom dagen vil vi se på ulike aspekter rundt det forebyggende arbeidet og finne ut hva som kan gjøres for å styrke foreldre og øke deres engasjement i dette feltet. Det er et mål å belyse ressurser og kompetanse i de ulike miljøene, men også sette fokus på de utfordringer ulike aktører møter i sitt arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Et annet mål er at denne konferansen ønsker å munne ut i videreutviklingen av bedre forebyggingsstrategier og bedre samkjøring av innsatsen på tvers av sektorer.

 

Konferansen er del av prosjektet “Bevisste foreldre” som er støttet av Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

Hele programmet for dagen som ble avhodt kan leses her: PDF

Rundt 150 var tilstedte og Minotenk takker for at Noor fikk lede de frammøtte gjennom konferansen om et svært viktig tema.

 

 

 

© 2019 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Kontakt

Adresse: Torggata 1, 0181 Oslo
E-post:  post@minotenk.no
Organisasjonsnr: 924 978 112

Følge oss