Kronikk: «Islamdebatten er importert fra Sverige og Danmark», Aftenposten 18. juli 2018

18

JULI, 2018

Islamdebatten er importert fra Sverige og Danmark

– Denne våren har vært full av debatter om ikke-eksisterende problemer.

Politisk rådgiver, Daniel Abimael

Flere av vårens islamdebatter er importert fra våre naboland, for så å bli spredt og delt av islamfiendtlige nettsteder og grupper på sosiale medier. De debattene som likevel ble en del av det offentlige ordskiftet, som bønnerop, ramadan og hijab i skolen, sporet likevel fullstendig av. Det er problematisk når det er symbolpolitikk, feilaktigheter og oppfordringer om boikott av enkelte medier som blir stående igjen.

Falske nyheter

Det startet i februar etter et utspill på Facebook fra biskopen i Växjö i Sverige, Fredrik Modéus. Han ga sin støtte til Stiftelsen Växjö Muslimers søknad om å få ha bønnerop. Saken fikk bred dekning på islamfiendtlige nettsteder i Norge, spesielt etter at Vårt Land kunne melde at de norske biskopene i stor grad var positive til bønnerop. Forfatter Hege Storhaug uttalte at de norske biskopene her gav sin støtte til «bønnerop fra minareter», uten å ta hensyn til at de færreste moskeene i Norge har en minaret, altså et tårnbygg for å kalle inn til bønn. Byggene som i dag brukes som moskeer, ser i stor grad ut som vanlige bygg, særlig de som ligger utenfor Oslo.

Antikristent?

En minoritetspolitisk tenketank som jobber med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, og bidrar til økt kunnskap, forståelse og toleranse.

© 2019 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Følge oss