Kultur- og idrettskonferansen 2017

20

NOVEMBER, 2017

Tidligere denne måneden holdt nestleder i Minotenk innlegg på Hordaland fylkeskommunes årlige kultur- og idrettskonferanse. Årets tema var inkluderende idretts- og kulturarenaer.

Vi satte fokus på utfordringer knyttet til å få jenter med minoritetsbakgrunn inn i idretten, og viktigheten av mangfold i kultur og idrett. Både for kulturen og idretten selv, og for de som inkluderes. Vi ønsker å løfte frem noen sentrale tiltak for å få til bedre inkludering:

  • Idretten og kulturarenaene trenger ressurser og verktøy i arbeidet for å inkludere unge med minoritetsbakgrunn til deltakelse
  • Samarbeid med skoler om møter med foreldre der feiloppfatninger kan adresseres og nytteverdien av idrett og kultur kan formidles
  • Insentiver som redusert arenaleie, og lignende, for de som jobber for større mangfold må komme på plass
  • Lokale myndigheter må ha en koordinerende rolle og fasilitere samarbeid mellom idrettsorganisasjoner, skoler, fritidsklubber, religiøse- og innvandrerorganisasjoner
  • Mangfoldet i samfunnet vårt må reflekteres i ledelse og styring av idretts- og kulturinstitusjoner
  • Rollemodeller i idrett og kultur må løftes frem, samt synliggjøring av de gode tiltakene som har gitt resultater
  • Bibliotekene må styrkes ytterligere – de er uvurderlig lavterskelarenaer som kan fasilitere møter på tvers

En minoritetspolitisk tenketank som jobber med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, og bidrar til økt kunnskap, forståelse og toleranse.

© 2018 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Sideoversikt

Hjem
Blog
Prosjekter
Foredrag og workshops
Publikasjoner
Om oss
Ansatte og Styret
Kontakt