Linda Noor har master i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo og skrev masteroppgave om samlivsformer blant muslimer i Norge. Hun har fordypningsemner i islam, midtøstenstudier og psykologi.

I Minotenk er Noor daglig leder, med det overordnede ansvaret for administrasjon, ressursforvaltning, prosjekter, politisk påvirkning og kommunikasjon/PR.

Noor har flere år vært aktiv i frivillig arbeid i Det islamske Forbundet, samt på nettsiden islam.no. Hun har jobbet med kursledelse for ungdom i Human-Etisk Forbund og mindreårige asylsøkere i regi av Norsk Folkehjelp, før hun var med og etablere Minotenk i 2010.

Radikalisering og islamistisk ekstremisme har vært sentral tematikk i Noors arbeid i Minotenk og hun har vært fast spaltist i Morgenbladet, Ny Tid og nå Dagsavisen, samt gjesteforeleser over flere år ved Oslo Met og VID vitenskapelige høgskole.

I 2013 ble Noor valgt ut til å delta på det eksklusive International Visitor Leadership Programme, i regi av US State Departement, i 2014 deltok hun på Countering Violent Extremism Program, også i regi av US State Departement, og i 2015 ble hun invitert av President Obama til å tale på The White House Countering Violent Extreamism Summit i Washington DC. Hun deltok også på Leaders Summit Countering ISIL and Violent Extremisme i FNs hovedkvarter samme år. I senere tid har hun vært med i den norske UD-delegasjonen på konferanser i Helsinki, Djibouti, Abu Dhabi og New York, i forbindelse med sitt arbeid med radikalisering og ekstremisme. Noor er også en del av det europeiske RAN-nettverket (Radicalisation Awareness Network) og siden 2016 har Noor sittet i programkomiteen Islam i Norge, i regi av Fritt Ord.

I Minotenk har Noor vært prosjektleder, medredaktør og medforfatter i følgende bokprosjekter:
Radikalisering blant unge muslimer i Norge (2014)
Islamsk humanisme (2016)
Muslimfiendtlige holdninger i Norge (2018)
Radikalisering – fenomen og forebygging (2018)

Hun har også vært faglig ansvarlig for bokprosjektene iLove Identitet og kjærlighet (2014) og iLove2 Seksuell helse (2019).

Tilbake