Maihaugenkonferansen 2018

09

MAI, 2018

8. og 9. mai arrangerte Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sammen med en rekke andre samarbeidspartnere Maihaugenkonferansen 2018. Dette var den 11. konferansen i rekken, og årets tema var: «It’s up to You(th): mangfold gir muligheter».

Konferansens formål:

  • Bidra til økt fokus på resultater og strategier for bedre integrering av flyktninger og innvandrere
  • Synliggjøre tiltak og erfaringer som kan inspirere til diskusjon og innsats blant deltakerne
  • Belyse nødvendigheten av samspill og samhandling på integreringsfeltet

«Konferansen er blitt et bransjetreff med bred representasjon fra de som arbeider med de fleste aspekter ved bosetting og inkludering. I tillegg til de faglige innslagene, vil konferansen bli løftet fram av kulturelle innslag designet for anledningen. Maihaugen, som er en del av Lillehammer museum, gir en fantastisk ramme om arrangementet og byr også på utstillinger, konserter og god mat til deltagerne og bidragsytere».

Minotenk bidro den første dagen av konferansen under temaet «identitet og tilhørighet», med foredraget «Å løfte frem nyansene – om krysskulturell identitet, oppvekst og likestilling», ved Linda Noor og Umar Ashraf.

I tillegg avholdt vi stand hvor vi blant annet delte ut iLove – identitet og kjærlighet

Konferansens fullstendige program kan leses her: PDF

 

 

 

© 2019 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Kontakt

Adresse: Torggata 1, 0181 Oslo
E-post:  post@minotenk.no
Organisasjonsnr: 924 978 112

Følge oss