Minotenk gir innspill til ny kulturmelding

04

MAI, 2017

3 mai inviterte Kulturdepartementet til oppstartskonferanse for arbeidet med ny kulturmelding

Regjeringen har satt i gang arbeidet med den første kulturmeldingen på 14 år. Meldingen skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer. Siden forrige kulturmelding har det funnet sted store forandringer i Norge: teknologiske, demografiske og samfunnsøkonomiske.

Minotenk fremhevet spesielt viktigheten av å løfte frem barn og unge i kulturpolitikken, og gjøre inkluderende kulturarenaer tilgjengelig for flest mulig. Kunst- og kulturarenaer har et stort, ubrukt potensiale i å styrke tilhørighet til det norske samfunnet for innvandrere og minoriteter for øvrig. Kunst og kulturaktiviteter er sentrale komponenter i identitetsbygging, og debatten om hva er norsk kultur bør ikke overlates til de politiske ytterkantene.

Gode og åpne kulturtilbud kan bidra til å knekke både de sosiale og kulturelle «kodene» som sentralt i integreringsprosessen, og slik styrke innvandreres kulturelle kapital og øke mulighetene for å lykkes på arbeidsmarkedet og i samfunnet generelt.

Bibliotek og skolen ble trukket frem på eksempler på arenaer hvor kulturlivet bør styrkes i integrerings-sammenheng. Frivillige initiativ innen kulturlivet, med fokus på brobygging og inkludering bør prioriteres og støttes opp om. Et mål for kulturmeldingen bør være å styrke flerkulturelle kulturarenaer og øke mangfoldet i norske kulturinstitusjoner og organisasjoner.

En minoritetspolitisk tenketank som jobber med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, og bidrar til økt kunnskap, forståelse og toleranse.

© 2019 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Kontakt

Følge oss