Møte hos kunnskapsdepartementet

31

JANUAR, 2018

Fredag deltok Minotenk på møte om negativ sosial kontroll hos Kunnskapsdepartementet (Norge) med den nye kunnskaps- og integreringsministeren Jan Tore Sanner.

På møtet fremmet vi blant annet:

– Økt fokus på jevnalderkontroll og behovet for mer forskning på dette

– Viktigheten av å ikke sette kjønnene opp mot hverandre i arbeidet mot negativ sosial kontroll

– Seskualitetsundervisning som et viktig ledd i dette arbeidet. UNESCO har også påpekt betydningen av seksualitetsundervisning i arbeidet for å styrke og selvstendiggjøre barn og unge til sunne og trygge liv.

– De forskjellige generasjonene kan oppfatte ordbruken rundt den skamløse bølgen og arbeidet mot negativ sosial kontroll ulikt – det er derfor viktig å tilpasse kommunikasjonen til mottakerne man ønsker å nå.

Foto: Regjeringen/ Kunnskapsdepartementet

 

 

 

© 2019 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Kontakt

Adresse: Torggata 1, 0181 Oslo
E-post:  post@minotenk.no
Organisasjonsnr: 924 978 112

Følge oss