Sjur Tveit har bakgrunn fra Midtøstenstudier og antropologi ved Universitetet i Oslo, og fullførte sin mastergrad ved IKOS på UiO i Midtøstenstudier. Han har tidligere jobbet for FN-sambandet, Atlas Alliansen, Proba samfunnsforskning og jobber for øyeblikket for NORWAC i tillegg til Minotenk. 

I Minotenk jobber Sjur med en kunnskapsoppsummering om rasisme og diskriminering de siste 20 årene i Norge, samt bidrar med arbeid på hjemmesiden og annet administrativt arbeid. 

 

Tilbake