Samarbeid om skriveworkshop i Bergen

 

Den Bergen-baserte organisasjonen Vuma har etablert et skriverom for flerkulturelle skribenter for å  generere mer mangfold blant tekstforfattere i ulike sjangere og til sin egen flerkulturelle medieplattform. Minotenk, ved prosjektrådgiver Stina Ihle Amankwah, samarbeider om dette prosjektet gjennom koordinering, rådgivning og språkvask. De er allerede godt i gang med å produsere tekster og vi gleder oss til å følge med videre!

Onsdag 12. august fikk de besøk av Hanad Ali fra BT og hans tidligere sjefredaktør Alexander Vestrum fra NTB.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
I BT er Hanad krimjournalist og selv om han har jobbet med et bredt spekter av saker, er kriminalitet området han har jobbet tettest med. Han mener at «det er en kjensgjerning at innvandrere eller nordmenn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i kriminalstatistikken. Kriminalitet henger tett sammen med sosial utenforskap, mangel på gode forbilder, fattigdom, oppvekst i belastede miljøer osv. Dette er en av de største utfordringene som møter minoritetsmiljøer i Norge.» Hanad ønsker å avdekke bakenforliggende årsaker rundt disse temaene.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
På dette møtet fikk skribentene tips og tilbakemelding på hvordan å skrive effektivt og å bli trygg på deres skriveevner.

Foto: Alexander Vestrum

Foredrag og workshops

Kunne du tenke deg et foredrag eller workshop til din skoleklasse, ungdomsgruppe –klubb eller lignende om tematikken fra boken, så ta gjerne kontakt med oss.

Du kan lese mer om hvilke foredrag og workshops vi kan tilby her.

En minoritetspolitisk tenketank som jobber med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, og bidrar til økt kunnskap, forståelse og toleranse.

© 2019 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Kontakt

Følge oss