Søk på Minotenk-skolen 2017

Minotenk inviterer samfunnsengasjerte unge voksne til å delta på Minotenk-skolen 2017.

Er du mellom 18 og 28 år, glad i å skrive, debattere og er interessert i menneskerettighetsspørsmål, demokrati og samfunnsdeltagelse, så har du nå muligheten til å styrke dine egenskaper i et nettverk sammen med andre unge.

Gjennom kurset skal vi ha samlinger med prominente foredragsholdere, ekskursjoner, debatter og workshops. Du vil få lære om identitet i en globalisert verden, demokratiske utfordringer, skriveteknikk, deltagelse i den offentlige debatten, mediehåndtering og internasjonale konflikter.

Vi vil utfordre deg til å utforske hvordan man kan jobbe med viktige samfunnsutfordringer uten å bli misbrukt i en polarisert samfunnsdebatt. Hvordan kan akkurat DU være med på å skape en bedre verden for alle?

Vi deler også opp i mindre grupper som får ansvar for å arrangere paneldebatter/dialogmøter i løpet av høsten, eller hvis dere ønsker å utvikle artikler, blogg- og debattinnlegg så tilbyr vi redaksjonell hjelp.

Deltakerne vil få diplom og dokumentasjon på kursinnhold.

Vi har 15 plasser, og alle som får plass forplikter seg til å delta på alle samlingene i løpet av høst og vinter 2017: 22. august, 06. september, 29. september, 11. oktober, 25. oktober, 08. november, 22. november, 06. desember.

Dette er en unik mulighet til å danne nettverk, styrke ens kompetanse og bli hørt i samfunnsdebatten.

Vil du være med på Minotenk-skolen, så send noen setninger om deg selv og din motivasjon til å delta, på e-post til ellen@minotenk.no innen 20. juni.