Stina Ihle Amankwah har en bachelor i internasjonal og europeisk jus med fokus på menneskerettigheter i privat sektor fra Nederland og Spania, og holder nå på med en master i modellbasert samfunnsplanlegging fra Universitetet i Bergen. Hun har også dialogtrening fra Nansen-senteret og er utdannet mentor mot radikalisering v/ RVTS Vest.

Stina er spesielt opptatt av dialog og språkets rolle i konflikt og radikalisering. Hun er interessert i og jobber med gruppedynamikk og konstruksjon av identitet gjennom sosiale felleskap, og demokratisk deltakelse som forebyggingsstrategi mot radikalisering. Med entreprenørskap og bærekraft som masterprosjekt er hun også knyttet til ulike innovasjonsmiljøer i Norge.

Stina har lang fartstid fra frivilligheten gjennom bl.a Røde Kors Ungdom, og jobber i dag også med inkludering og forebygging i Møhlenpris idrettslag i Bergen. Hun har også jobbet med den colombianske diasporaen i Spania, bl.a i etableringen av sivilsamfunnets nasjonale forum for migrasjon (la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones)

Stina har vært med Minotenk siden 2018 og er rådgiver med bosted i Bergen. Der er hun ansvarlig for panelsamtaler, workshops og innspillsmøter. I 2022 debuterte Stina som forfatter av boken Ytringsfrihetens dilemmaer.

Stina er halvt norsk, halvt ghanesisk og 100% bergenser.

Tilbake