Innlegg på dialogmøte om radikalisering

I kveld holdt daglig leder i Minotenk, Linda Noor, innledninger på dialogmøte om utenforskap og radikalisering for norsk-somaliske mødre. Foredraget ble oversatt med tolk. Tilstede for å holde innlegg var også Hakim Ismail (nestleder i Tawfiiq moskeen) som snakket om hva foreldre må gjøre dersom de er bekymret for sine unge.

Tusen takk til Info123 for nok et flott arrangement, med masse engasjement og fokus på viktige problemstillinger!

Comments are closed.