Forfattarskulen for skrivande med minoritetserfaring

Forfattarskulen er et samarbeid med Samlaget forlag hvor målsettingen er å skape et større litterært mangfold. Søk om plass ved Forfattarskulen 2024 nå!

Ber du på ein draum om å bli forfattar? Vil du utvikle deg innan skrivekunst? Forfattarskulen er eit gratis tilbod til dei ti elevane som blir plukka ut. Du får møte lærarar som er blant våre fremste forfattarar.

Skulen går over eitt år med  fem helgesamlingar (fredag–søndag). I tillegg får du tilbod om tilbakemelding på tekstar mellom samlingane. Første samling er 2.-4. februar 2024. Reise og opphald blir dekt. Brynjulf Jung Tjønn og Kathrine Nedrejord (på bildet over) er to av forfattarane elevane vil møte i løpet av året.

Forfattarskulen er eit samarbeid mellom Det Norske Samlaget og Minotenk. Målsettinga er å skape eit større litterært mangfald og å motivere fleire til å delta i den offentlege samtalen. Forfattarskulen er for skrivande med minoritetserfaring. Som søkar må du vere over 18 år og ikkje vere etablert forfattar. 

Søknaden skal innehalde eit brev der du fortel om deg sjølv, bakgrunnen din og motivasjonen for å søke. I tillegg må du sende 5–10 sider skjønnlitterær tekst eller sakprosa skriven  på nynorsk (t.d. dikt, kortprosa, novelle, utdrag frå større manus, barnebok). 

Nynorsk vil bli arbeidsspråk gjennom kurset, men det er ikkje krav om at nynorsken skal vere feilfri. Vi er opne for søknader både frå dei som allereie har nynorsk som sitt skriftspråk, og dei som har ønske om å arbeide litterært med nynorsk som sitt skriftspråk. 

Nokre eksempel på kva vi legg i omgrepet «minoritetserfaring»: Nasjonale minoritetar, skrivande med funksjonsnedsetjing eller funksjonsvariasjon, kjønnsminoritetar, skrivande med samisk bakgrunn, fleirkulturell bakgrunn eller innvandrarbakgrunn. 

Tidligare har Forfattarskulen hatt m.a. desse forfattarane inne som gjestelærarar og foredragshaldarar: Thomas Marco Blatt, Mona Høvring, Bjørn Hatterud, Camara Lundestad Joof, Brynjulf Jung Tjønn, Sigbjørn Skåden, Inger Bråtveit, Fatemeh Ekhtesari, Elen Betanzo.

 
Forfattaskulen deltok med programpostar under dei nynorske festspela i Ørsta/Volda juni 2022. Alle elevane hadde oppleisningar for publikum under festivalen, og dei vart godt motteken. 
 

Send søknad til forfattarskulen@samlaget.no

For spørsmål, kontakt Sigmund Løvåsen forfattarskulen@samlaget.no

Frå januar tar Therese Tungen over som prosjektleiar for Forfattarskulen.

 

Søknadsfrist: 17. november

 

Første og andre samling blir i Oslo

2.-4. februar

19.-21. april

Ressursmateriale

Hva tenker du om likestilling? (2019)

Haboon Hashi og Ibrahim Mursal sender brev til hverandre for å utforske hva det vil si å være kvinne, mann, frie og likestilte. De tematiserer forventninger til kjønnsroller, krysspress og det å finne sin egen mangfoldige identitet.

En vei ut? (2019)

En vei ut? er Haboon Hashis debutbok. En lun og personlig tilnærming til dilemmaene som oppstår når tvilen vokser i deg.

Hun forteller om å være en liten jente med «vondt i hjertet», om tro, tvil og imamen som ikke hadde svar på hennes spørsmål.

Is There a Way Out? (2019)

Is There a Way Out? is Haboon Hashi’s debut book. A calm, personal and touching approach to the dilemmas that arise when doubts grow in you.

She tells of being a little girl with «a pain in the heart,» about faith, doubt, and the imam who had no answers to her questions.

iLove 2 – seksuell helse (2019)

Boken går både rett i kjernen på problematikken rundt negativ sosial kontroll og retter oppmerksomhet om grensesetting og bevisstgjøring i lys av #metoo. Boken har mange såre, sterke, og dønn ærlige tekster, som gir et utgangspunkt for refleksjon og diskusjon.

 

Muslimfiendtlige holdninger i Norge – en kunnskaps-gjennomgang (2018)

Minotenk har lenge sett et behov for å systematisere og intensivere arbeidet mot muslimfiendtlige holdninger i Norge. Våren 2018 tok vi initiativ til en handlingsplan som skal fungere både som et politisk verktøy og som en veiledning for sivilsamfunnet.

Debunk og argumentasjon (2017)

”Vår digitale tidsalder” er en klisje. En frase. Men som alle klisjeer har den en original opprinnelse: den raske utviklingen av digitale produkter og informasjon som preger vår hverdag på måter ingen kunne forutse.

Radikalisering blant unge muslimer i Norge (2014)

Ekstremisme er på ingen måte forbeholdt én religiøs gruppe, men Minotenk har valgt å fokusere på utfordringen med radikalisering blant unge muslimer fordi vi mener vi har et prekært behov for mer kunnskap.

iLove – identitet og kjærlighet (2014)

En bok om kjærlighet, valgfrihet, dilemmaer og løsninger. Les de mange sterke og tankevekkende tekstene om å finne sin identitet, trygghet og kjærlighet, på tvers av alle begrensende kategorier.

Klar for å søke? 

Send oss din søknad på epost så tar vi kontakt med deg. 

Om Minotenk

Om oss
Publikasjoner
Styret og ansatte
Minotenk skolen
Forfatterskolen
Arkiv

Følg oss

Finn oss

Torggata 1, 0181 Oslo