iLove – identitet og kjærlighet

Denne boken er fylt opp med sterke, engasjerende, humoristiske og tankevekkende tekster. Den forteller om dilemmaer og løsninger, om gleder og sorger, og om det å finne sin identitet i en verden som er opptatt av merkelapper og valgmuligheter. Og alle tekstene dreier seg rundt dette med kjærlighet. Så enkelt. Så vanskelig.

Så langt har den blitt svært godt mottatt av lærere, elever og andre som arbeider med unge, over hele Norge. Boken kan lastes ned med et enkelt tastetrykk.

I januar 2014 lanserte Minotenk boken iLove – identitet og kjærlighet, en bok med tekster og intervjuer av unge mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn. Tekstene er personlige og berører en rekke temaer knyttet til oppvekst, normer og verdier i et flerkulturelt Norge:

– flerkulturell identitet
– kjærlighet
– positiv maskulinitet
– religiøs identitet
– grensene for positiv og negativ sosial kontroll
– tabuer
– kjønnslemlestelse
– homofili

Målet med boken er å presentere tankevekkende tekster med ulike problemstillinger og mulige løsninger til ungdom og unge voksne.

Vi ønsker at tekstene skal bli brukt i foredrag og workshops med unge mennesker, så vi har utviklet en egen veileder, som kan hjelpe lærere, rådgivere og andre ressurspersoner til å bruke tekstene på en konstruktiv måte, med fokus på identitet, normer og kjønnsroller.

Foredrag og workshops

Kunne du tenke deg et foredrag eller workshop til din skoleklasse, ungdomsgruppe –klubb eller lignende om tematikken fra boken, så ta gjerne kontakt med oss.

Du kan lese mer om hvilke foredrag og workshops vi kan tilby her.