iLove – identitet og kjærlighet

Negativ sosial kontroll og æreskultur står høyt på agendaen blant politikere og andre om dagen, og for de som ønsker å jobbe med noen av utfordringene vi står overfor anbefaler vi iLove – identitet og kjærlighet.

Så langt har den blitt svært godt mottatt av lærere, elever og andre som arbeider med unge, over hele Norge. Boken kan lastes ned med et enkelt tastetrykk, eller den kan bestilles enkeltvis eller som klassesett ved å sende en e-post til ellen@minotenk.no. Begge deler er helt gratis.

I januar 2014 lanserte Minotenk boken iLove – identitet og kjærlighet, en bok med tekster og intervjuer av unge mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn. Tekstene er personlige og berører en rekke temaer knyttet til oppvekst, normer og verdier i et flerkulturelt Norge:

– flerkulturell identitet
– kjærlighet
– positiv maskulinitet
– religiøs identitet
– grensene for positiv og negativ sosial kontroll
– tabuer
– kjønnslemlestelse
– homofili

Målet med boken er å presentere tankevekkende tekster med ulike problemstillinger og mulige løsninger til ungdom og unge voksne (se innholdsfortegnelse nederst på siden).

Vi ønsker at tekstene skal bli brukt i foredrag og workshops med unge mennesker, så vi har utviklet en egen veileder, som kan hjelpe lærere, rådgivere og andre ressurspersoner til å bruke tekstene på en konstruktiv måte, med fokus på identitet, normer og kjønnsroller.

Foredrag og workshops

Kunne du tenke deg et foredrag eller workshop til din skoleklasse, ungdomsgruppe –klubb eller lignende om tematikken fra boken, så ta gjerne kontakt med oss.

Du kan lese mer om hvilke foredrag og workshops vi kan tilby her.

En minoritetspolitisk tenketank som jobber med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, og bidrar til økt kunnskap, forståelse og toleranse.

© 2019 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Kontakt

Følge oss