Innlegg

Årsrapport 2020

Årsrapport 2020

Året 2020 ble sterkt preget av pandemien, som satte omfattende begrensninger på fysiske arrangementer og muligheten til å reise rundt, så vi i Minotenk valgte i 2020 å prioritere produksjon av materiale som kan la seg distribuere, både digitalt og via posten.

Kritisk til hyllest av Islam Net

Kritisk til hyllest av Islam Net

Før et fritidssenter for ungdom i Groruddalen kan ønskes ukritisk velkomment, må Islam Net spille med helt åpne kort. Både når det gjelder det økonomiske og det ideologiske. Fordi det å jobbe med ungdom stiller svært høye krav til tillit, åpenhet, verdisett og faglighet.

Krisepakker til de unge nå!

Krisepakker til de unge nå!

Linda Noor skriver i Dagsavisen om hvor tøff pandemien er for utsatt ungdom. Vi står i fare for å miste mange unge til livsvarig utenforskap hvis vi ikke handler nå!

Ansvar for egen læring i høyere utdanning

Ansvar for egen læring i høyere utdanning

Som følge av det pågående oppgjøret med rasisme og diskriminering som har blitt løftet i 2020, forventer Minotenk at også UH-sektoren tar grep for å avdekke diskriminering og fordommer blant studenter.

Forskole om gründerskap november 2020

Forskole om gründerskap november 2020

Denne helgen har vi avviklet den første av fem forskoler i gründerskap i samarbeid med Startup Migrants og med støtte av Oslo kommune. Tre dager fulle av inspirasjon, kreativ planlegging og kunnskap, og vi har stor tro på prosjektene som ble jobbet med.

Samarbeid om skriveworkshop i Bergen

Samarbeid om skriveworkshop i Bergen

Den Bergen-baserte organisasjonen Vuma har etablert et skriverom for flerkulturelle skribenter for å  generere mer mangfold blant tekstforfattere i ulike sjangere

Bok: “Hva tenker du om likestilling?”

Bok: “Hva tenker du om likestilling?”

Haboon Hashi og Ibrahim Mursal sender brev til hverandre for å utforske hva det vil si å være kvinne, mann, frie og likestilte. De tematiserer forventninger til kjønnsroller, krysspress og det å finne sin egen mangfoldige identitet.

Minotenks årsrapport 2019

Minotenks årsrapport 2019

Et banebrytende år for Minotenk. Større fysisk tilstedeværelse i hele landet, og målrettet distribuering av vårt materiale og bøker til enda flere skoler og utdanningsinstitusjoner.

Mannsdagen 2019

Mannsdagen 2019

19.November markerte vi den internasjonale mannsdagen med arrangement på Tøyen i Oslo. Minotenk som medarrangør bidro under planlegging av dagen, gjennomførte et arrangement og deltok i panelsamtale. Programmet for dagen var variert og hadde som mål å synliggjøre ulike sider ved det å være mann.

“En vei ut?” har vært i Bergen!

“En vei ut?” har vært i Bergen!

Fredag 4.Oktober har forfatter og rådgiver i Minotenk, Haboon Hashi tatt turen til Bergen for å presentere byen for boken hennes, “En vei ut?”.  

Workshophelg med Fredrikstad-ungdom

Workshophelg med Fredrikstad-ungdom

I et samarbeid mellom Minotenk og Fredrikstad kommune inviterte vi til workshop helga om demokrati, medborgerskap, engasjement og deltakelse. Unge, engasjerte mennesker mellom 16 og 25 år lærte å filosofere, argumentere og utvikle kritisk tenkning

 

 

 

© 2019 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Kontakt

Adresse: Torggata 1, 0181 Oslo
E-post:  post@minotenk.no
Organisasjonsnr: 924 978 112

Følge oss