Arkiv

Ny styreleder

Ny styreleder

Mishell Akhtar Shakar er ny styreleder i den minoritetspolitiske tankesmien Minotenk. Shakar har vokst opp i Oslo og har engasjert seg for dialog og konfliktmegling helt fra hun gikk på videregående skole. Hun brenner også for å utjevne forskjeller og gi alle barn og unge som vokser opp like muligheter.

Nytt opplag: «Håndbok mot rasisme»

Nytt opplag: «Håndbok mot rasisme»

Denne boka skal gi en forståelse til alle om hva rasisme er og et språk til de som er utsatt for rasisme. Den skal gi kunnskap om hvordan vi alle kan kjempe mot rasisme. Og den skal være et verktøy for lærere som vil diskutere rasisme i klasserommet

Ny bok: «Håndbok mot rasisme»

Ny bok: «Håndbok mot rasisme»

Denne boka skal gi en forståelse til alle om hva rasisme er og et språk til de som er utsatt for rasisme. Den skal gi kunnskap om hvordan vi alle kan kjempe mot rasisme. Og den skal være et verktøy for lærere som vil diskutere rasisme i klasserommet

Sofasamtale om BLM og rasisme

Sofasamtale om BLM og rasisme

Torsdag deltok prosjektrådgiver Lisa Esohel Knudsen i en sofaprat på Forandringshuset Grønland. Samtalen gikk mellom Lisa og og Nicole og Kawsica fra jentegruppen der.

Workshop for Kragerø videregående skole

Workshop for Kragerø videregående skole

I dag hold prosjektrådgiver Stina Ihle Amankwah foredrag for Kragerø videregående skole. Hun gav en liten presentasjon etterfulgt av spørsmål og svar. Tema var Muligheter og utfordringer med flerkulturelle skoler og barnehager.

Årsrapport 2020

Årsrapport 2020

Året 2020 ble sterkt preget av pandemien, som satte omfattende begrensninger på fysiske arrangementer og muligheten til å reise rundt, så vi i Minotenk valgte i 2020 å prioritere produksjon av materiale som kan la seg distribuere, både digitalt og via posten.

Kritisk til hyllest av Islam Net

Kritisk til hyllest av Islam Net

Før et fritidssenter for ungdom i Groruddalen kan ønskes ukritisk velkomment, må Islam Net spille med helt åpne kort. Både når det gjelder det økonomiske og det ideologiske. Fordi det å jobbe med ungdom stiller svært høye krav til tillit, åpenhet, verdisett og faglighet.

Krisepakker til de unge nå!

Krisepakker til de unge nå!

Linda Noor skriver i Dagsavisen om hvor tøff pandemien er for utsatt ungdom. Vi står i fare for å miste mange unge til livsvarig utenforskap hvis vi ikke handler nå!

Ansvar for egen læring i høyere utdanning

Ansvar for egen læring i høyere utdanning

Som følge av det pågående oppgjøret med rasisme og diskriminering som har blitt løftet i 2020, forventer Minotenk at også UH-sektoren tar grep for å avdekke diskriminering og fordommer blant studenter.

Forskole om gründerskap november 2020

Forskole om gründerskap november 2020

Denne helgen har vi avviklet den første av fem forskoler i gründerskap i samarbeid med Startup Migrants og med støtte av Oslo kommune. Tre dager fulle av inspirasjon, kreativ planlegging og kunnskap, og vi har stor tro på prosjektene som ble jobbet med.

Samarbeid om skriveworkshop i Bergen

Samarbeid om skriveworkshop i Bergen

Den Bergen-baserte organisasjonen Vuma har etablert et skriverom for flerkulturelle skribenter for å  generere mer mangfold blant tekstforfattere i ulike sjangere

Om Minotenk

Om oss
Publikasjoner
Styret og ansatte
Minotenk skolen
Forfatterskolen
Arkiv

Følg oss

Finn oss

Torggata 1, 0181 Oslo