Velkommen til dialogseminar om antisemittisme og islamofobi!

 

I samarbeid med Det Islamske Forbundet Rabita har vi gleden av å invitere deg til årets religionsseminar 21. oktober kl. 17.00 hos Rabita, 4.etg. Adresse: Calmeyers gate 8.

Det vil være paneldiskusjoner rundt 3 forskjellige temaer.
1. Hvordan rammet pandemien oss som trossamfunn.
2. Religiøst liv i et sekulært Norge

3. Hatprat, polarisering og utenforskap – Hvordan jobbe mot muslimhat og antisemittisme?

Målet med seminaret er å motarbeide og forebygge muslimfiendtlige holdninger og antisemittisme, samt fremme gjensidig forståelse og respekt for hverandre. Det er stort behov for mer kunnskap om identitet, tilhørighet og fordommer. Forskning viser at tilhørighet og inkludering styrkes ved å jobbe sammen mot felles mål, det bryter også ned fordommer og gjør samholdet sterkere. Derfor har vi satt fokus på hvordan vi fra ulike trossamfunn og livssyn har felles utfordringer og erfaringer, som vi kan bygge videre på.

Seminaret er gratis og det vil bli servering av middag.
Det er krav om påmeldin her. (frist for påmelding er 19.10)

Foredrag og workshops

Kunne du tenke deg et foredrag eller workshop til din skoleklasse, ungdomsgruppe –klubb eller lignende om tematikken fra boken, så ta gjerne kontakt med oss.

Du kan lese mer om hvilke foredrag og workshops vi kan tilby her.