Publikasjoner

Siden Minotenk ble stiftet i 2010 har vi produsert et titalls bøker og rapporter. Noen av bøkene er tilgjengelige i bokhandel eller på biblioteket, mens størsteparten er gratisbøker som vi distribuerer til skoler og andre som jobber med barn og unge. En del av publikasjonene kan lastes ned som pdf. På denne siden kan du lese og laste ned publikasjoner.  

UNG / Psykisk helse: Personlige og faglige tekster om psykisk helse blant unge (2023)

I denne boken vil du bli nærmere kjent med en rekke personer som jobber med psykisk helse som fagpersoner, men også stemmer som forteller om sine egne erfaringer med psykisk helse. 

Gratisbok: Ytringsfrihetens dilemmaer (2021)

Denne boken tar med leseren inn i grenselandet og paradoksene rundt en av våre viktigste rettigheter. Den utforsker mulige sammenhenger mellom ord og handlinger, ser på hvordan en juridisk og sosial tolkning av ytringsfriheten henger sammen, og hvordan ytringsfriheten best kan være et demokratisk verktøy.

Gratisbok: Hva tenker du om likestilling? (2020)

Haboon Hashi og Ibrahim Mursal sender brev til hverandre for å utforske hva det vil si å være kvinne, mann, frie og likestilte. De tematiserer forventninger til kjønnsroller, krysspress og det å finne sin egen mangfoldige identitet.

Gratisbok: Håndbok mot rasisme (2021)

Denne boka skal gi en forståelse til alle om hva rasisme er og et språk til de som er utsatt for rasisme. Den skal gi kunnskap om hvordan vi alle kan kjempe mot rasisme. Og den skal være et verktøy for lærere som vil diskutere rasisme i klasserommet.

Bok: Salafisme i Norge – Historien om Islam Net og Profetens Ummah (2020)

Boken gir en innføring i salafismens historie, ideologi og tiltrekningskraft – forholdet mellom salafisme og salafi-jihadisme og de politiske og sosiale omstendighetene som lå til rette for bevegelsens vekst.

Gratisbok: En vei ut? (2019)

En vei ut? er Haboon Hashis debutbok. En lun og personlig tilnærming til dilemmaene som oppstår når tvilen vokser i deg.

Hun forteller om å være en liten jente med «vondt i hjertet», om tro, tvil og imamen som ikke hadde svar på hennes spørsmål.

Free PDF: Is There a Way Out? (2019)

Is There a Way Out? is Haboon Hashi’s debut book. A calm, personal and touching approach to the dilemmas that arise when doubts grow in you. She tells of being a little girl with «a pain in the heart,» about faith, doubt, and the imam who had no answers to her questions.

Gratisbok: iLove 2 – seksuell helse (2019)

Boken går både rett i kjernen på problematikken rundt negativ sosial kontroll og retter oppmerksomhet om grensesetting og bevisstgjøring i lys av #metoo. Boken har mange såre, sterke, og dønn ærlige tekster, som gir et utgangspunkt for refleksjon og diskusjon.

Bok: Radikalisering – fenomen og forebygging (2018)

Minotenk har arbeidet med radikalisering og voldelig ekstremisme gjennom flere år, og vi har merket oss behovet for en oppdatert innføring og håndbok i forebygging av radikalisering – tilpasset norske forhold.

Rapport PDF: Muslimfiendtlige holdninger i Norge – en kunnskapsgjennomgang (2018)

Minotenk har lenge sett et behov for å systematisere og intensivere arbeidet mot muslimfiendtlige holdninger i Norge. Våren 2018 tok vi initiativ til en handlingsplan som skal fungere både som et politisk verktøy og som en veiledning for sivilsamfunnet.

Bok: Kjære bror (2018)

Med ‘Kjære bror’ ønsker vi å rette fokus på mennenes rolle i den skamløse bølgen. 

Bok: Skal liksom liksom-passet ditt bety noe? (2017)

​Hvordan er det å vokse opp og bære begrepet «integrert» på ryggen? Hva er typisk norsk, og hvordan er det å få din verdi regnet på i kroner og ører?

Bok: Kvinner som hater menn (2017)

I den politiske diktsamlingen tar Sumaya Jirde Ali tar utgangspunkt i egne erfaringer og gjør en poetisk utforsking av temaer som likestilling, tilhørighet, religiøsitet og rasisme.

Ressurshefte PDF: Debunk og argumentasjon (2017)

”Vår digitale tidsalder” er en klisje. En frase. Men som alle klisjeer har den en original opprinnelse: den raske utviklingen av digitale produkter og informasjon som preger vår hverdag på måter ingen kunne forutse.

Bok: Islamsk humanisme (2016)

Under den islamske gullalderen mellom år 750-1250 vokste det frem kunnskapstradisjoner blant muslimske tenkere og teologer som underbygget humanistiske idealer.

Bok: Hvit PR (2016)

Få bransjer er mer opptatt av å tenke utenfor boksen enn PR- og kommunikasjonsbransjen. Likevel ender mange opp med påfallende stereotype og nedlatende løsninger når de skildrer heterogen kultur og etnisitet.

Gratisbok: iLove – identitet og kjærlighet (2014)

En bok om kjærlighet, valgfrihet, dilemmaer og løsninger. Les de mange sterke og tankevekkende tekstene om å finne sin identitet, trygghet og kjærlighet, på tvers av alle begrensende kategorier.

Ressurshefte PDF: Radikalisering blant unge muslimer i Norge (2014)

Ekstremisme er på ingen måte forbeholdt én religiøs gruppe, men Minotenk har valgt å fokusere på utfordringen med radikalisering blant unge muslimer fordi vi mener vi har et prekært behov for mer kunnskap.

Kurs

Gjennom Minotenk-skolen får unge, engasjerte mennesker opplæring i kronikkskriving, mediehåndtering og nettverksbygging. Forfattarskulen er et samarbeid med Samlaget forlag hvor målsettingen er å skape et større litterært mangfold. Les mer om Minotenk-skolen og Forfattarskulen her. 

Minotenk-skolen

Gjennom Minotenk-skolen får unge, engasjerte mennesker opplæring i kronikkskriving, mediehåndtering og nettverksbygging.

Forfattarskulen

Forfattarskulen er et samarbeid med Samlaget forlag hvor målsettingen er å skape et større litterært mangfold.