Bok: Radikalisering – fenomen og forebygging (2018)

Minotenk har arbeidet med radikalisering og voldelig ekstremisme gjennom flere år, og vi har merket oss  behovet for en oppdatert innføring og håndbok i forebygging av radikalisering – tilpasset norske forhold. Vi har derfor samlet noen av Norges fremste eksperter og praktikere i vår nyeste bokutgivelse: Radikalisering – fenomen og forebygging. 

I denne boken beskriver Norges fremste eksperter og praktikere hvordan radikalisering foregår, og deler erfaringer fra arbeid i felt. De gir en oppdatert innføring i både islamistisk ekstremisme og høyreekstremisme, og tilbyr praktiske verktøy for hvordan vi best kan forebygge utenforskap og ekstremisme.

Boken kan bestilles i alle norske nettbokhandlere. For tilbud om pakkeløsninger eller forespørsel om foredrag, ta kontakt med ellen@minotenk.no

 

INNHOLD:

DEL 1: FORTELLINGER OM EKSTREMISME

 1. En gang var jeg nynazist, av Tom Olsen –SLT-koordinator i Time kommune
 2. Illuminati drepte Michael Jackson, av Tor Bach –generalsekretær for Wild X
 3. Internett og høyreekstremismen, av Øyvind Strømmen –journalist og forfatter
 4. Hjemmedyrkede jihadister, av Linda Noor –daglig leder i Minotenk
 5. Intervju med Marie Benedicte Bjørnland, av Ellen Reiss –seniorrådgiver/redaktør i Minotenk

DEL 2: FENOMENKUNNSKAP

 1. Radikalisering, ekstremisme og terror, av Ellen Reiss – seniorrådgiver/redaktør i Minotenk
 2. Ytre høyre: ideologier, grupper, vold og rekruttering, av Lars Erik Berntzen –forsker ved Senter for ekstremismeforskning (C-REX)
 3. Islamistisk ekstremisme –en innføring, av Brynjar Lia –professor II ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
 4. Konspirasjonsteorier og radikaliseringsprosesser, av Saira H. Basit –forsker ved Senter for asiatiske sikkerhetsstudier
 5. Ekstreme veivalg –en «løsning» for sårbare unge, av Belinda Ekornås –psykologspesialist ved RVTS Øst
 6. Samspillet mellom sårbarhet, indre motivasjon og manipulasjon under radikaliseringsprosessen, av Cathrine Moestue –psykolog

DEL 3: FOREBYGGING OG VEIER UT

 1. Hvordan jobbe forebyggende mot ekstremisme i en norsk kommune? av Erik Lindbæk Kruse –SLT-koordinator i Fredrikstad
 2. Samarbeid mellom en sosialarbeider og politibetjent i Søndre Nordstrand –SaLTo-modellen, av Hege Hansen –SaLTo-koordinator i Bydel Søndre Nordstrand og Hans Magnus Gjerlaug –politibetjent ved forebyggende avsnitt på Enhet Øst
 3. Dialog som verktøy i det forebyggende arbeidet, av Julie Ræstad Owe –nestleder i Minotenk
 4. Hvordan forebygge radikalisering i skolen, av Mishell Akhtar Shakar –sosialpedagogisk rådgiver i Oslo-skolen
 5. Mentorprosjektet: et forebyggende tiltak mot radikalisering og rekruttering til voldelig ekstremisme i kriminalomsorgen, av Gazi Mikail – prosjektleder for Mentorprosjektet, Kriminalomsorgsdirektoratet
 6. Om Dialoggruppa i Oslo politidistrikt, av Christine Isøy –politioverbetjent i Oslo politidistrikt, Dialoggruppa
 7. Reintegrering og familiestøtte til hjemvendte syriafarere, av Navjot Kaur Sandhu –rådgiver i Forsvaret

Foredrag og workshops

Kunne du tenke deg et foredrag eller workshop til din skoleklasse, ungdomsgruppe –klubb eller lignende om tematikken fra boken, så ta gjerne kontakt med oss.

Du kan lese mer om hvilke foredrag og workshops vi kan tilby her.