Om oss

MINOTENK: En minoritetspolitisk tenketank

Minotenk ble dannet i 2010 og er en tenketank som jobber løsningsorientert med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, og bidra til økt kunnskap, forståelse og toleranse. Vi vil styrke minoriteters engasjement for demokrati og menneskerettigheter – og tilstedeværelse og deltakelse i det offentlige rom. Minotenk mener åpen og ærlig dialog er et viktig verktøy til større innsikt og forståelse mellom minoritet og majoritet.

KONTAKT

 

Mandat

Å bidra til økt deltakelse i, og økt tillit til, samfunnet blant innvandrere og deres barn. Bidra til å sikre at alle har samme muligheter, rettigheter og plikter når det gjelder å delta i samfunnet og ta i bruk egne ressurser.

Sikre samfunnet kunnskap om alle sider ved integreringsprosessen, også mulige utfordringer og hvordan disse kan håndteres.

Målsetting 1

Vi skal være en ledende kunnskapsbase med kompetanse på det flerkulturelle Norge, integrering og minoriteters situasjon i samfunnet.

Målsetting 2

For å øke deltagelse og representasjon av minoriteter i offentligheten, er vi en kompetanse- og nettverksplattform for unge mennesker, på tvers av bakgrunn, identitet, religion og kjønn.

Målsetting 3

Vi definerer muligheter og utfordringer som angår minoriteter i Norge, og fremmer politiske og praktiske løsninger.

Styret

  • Navjot Sandhu (styreleder)

  • Mishell Ofi Akhtar

  • Waseem Mirza

  • Sebastian Stein

  • Karoline Sofie Tveitnes Trollvik

Rådgivende organ

  • Dag Hareide, Nazneen Khan Østerem, Oddbjørn Leirvik, Anne Hellum, Torkel Brekke, Anton Steen, Kari Vogt, Berit Thorbjørnsrud, Lars Gule, Anja Bredal, Sheraz Yaqoob, Thomas Hylland Eriksen, Stig Stensli, Gunnhild Stordalen, Cecilie Hellestveit, Sebastian Stein, Mona Abdel-Fadil, Walaa Abuelmagd, Stig Jarle Hansen, Torunn Arntsen Sajjad, Amina Selimovic, Noor Jdid, Bård Standal og Julie Ræstad Owe. 

 

 

 

© 2019 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Kontakt

Adresse: Torggata 1, 0181 Oslo
E-post:  post@minotenk.no
Organisasjonsnr: 924 978 112

Følge oss