Om oss

Minotenk ble dannet i 2010 av Abid Q. Raja

Minotenk er en politisk uavhengig tankesmie som jobber med minoritetspolitiske temaer og problemstillinger. Minotenk holder foredrag, kurs, gir ut bøker og deltar aktivt i det offentlige ordskiftet.

Minotenk formidler kunnskap om hva som fremmer likestilling og inkludering, og hva som forebygger utenforskap, diskriminering og rasisme. Minotenk er spesielt opptatt av å styrke krysskulturell identitet, tilhørighet og representasjon, og å utvide rommet for offentlig deltakelse og samfunnsengasjement for unge med minoritetsbakgrunn.

Mangfold er normalen