Om oss

MINOTENK: En minoritetspolitisk tenketank

Minotenk ble dannet i 2008 og er en tenketank som jobber løsningsorientert med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, og bidra til økt kunnskap, forståelse og toleranse. Vi vil styrke minoriteters engasjement for demokrati og menneskerettigheter – og tilstedeværelse og deltakelse i det offentlige rom. Minotenk mener åpen og ærlig dialog er et viktig verktøy til større innsikt og forståelse mellom minoritet og majoritet.

Mandat

Å bidra til økt deltakelse i, og økt tillit til, samfunnet blant innvandrere og deres barn. Bidra til å sikre at alle har samme muligheter, rettigheter og plikter når det gjelder å delta i samfunnet og ta i bruk egne ressurser.

Sikre samfunnet kunnskap om alle sider ved integreringsprosessen, også mulige utfordringer og hvordan disse kan håndteres.

Målsetting 1

Definere problemstillinger og utfordringer som gjelder minoriteter i Norge, fremme politiske og praktiske løsniger, og bidra med kompetanseheving som et supplement til offentlige organer.

Minotenk sin overordnede forankring er FNs menneskerettighetserklæring.

Målsetting 2

Produsere materiale som bidrar til innsikt og kompetanse om integrering, og minoriteters situasjon i Norge, gjennom bøker, hefter og foredrag.

Viktige verdier:
Likestilling
Ytringsfrihet
Inkludering
Demokrati

Målsetting 3

Være en nettverk- og kompetanseplattform for unge mennesker, på tvers av etnisk bakgrunn, religion og kjønn. Gi kompetanse til unge stemmer med minoritetsbakgrunn i samfunnsdebatten. Fremme tilhørighet, tillitt mellom minoritet og majoritet og demokratisk deltakelse.

Styret

Navjot Sandhu (styreleder), Mishell Ofi Akhtar, Waseem Mirza og Sebastian Stein

Rådgivende organ:

Dag Hareide, Nazneen Khan Østerem, Oddbjørn Leirvik, Anne Hellum, Torkel Brekke, Anton Steen, Kari Vogt, Berit Thorbjørnsrud, Lars Gule, Anja Bredal, Sheraz Yaqoob, Thomas Hylland Eriksen, Stig Stensli, Gunnhild Stordalen, Cecilie Hellestveit, Sebastian Stein, Mona Abdel-Fadil, Walaa Abuelmagd, Stig Jarle Hansen, Torunn Arntsen Sajjad, Amina Selimovic, Julie Ræstad Owe og Noor Jdid. 

En minoritetspolitisk tenketank som jobber med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, og bidrar til økt kunnskap, forståelse og toleranse.

© 2019 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Kontakt

Følge oss