Om oss

I 2009 arrangerte Abid Q. Raja en rekke dialogmøter på Litteraturhuset i Oslo. Det var en arena hvor unge voksne med minoritetsbakgrunn kunne diskutere ekstremisme, likestilling, vold i nære relasjoner, politisk engasjement, rasisme og diskriminering, direkte med premissleverandører i samfunnet, som forskere, politikere, journalister og myndighetspersoner. Målet for samlingene var å motarbeide marginalisering og stigmatisering av unge med minoritetsbakgrunn, og ta pulsen på integreringsutfordringer og minoritetspolitikk for å peke ut veien videre.

Disse møtene avdekket behovet for en organisasjon som skulle jobbe løsningsorientert med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, bidra til økt kunnskap, forståelse og toleranse, og styrke minoriteters engasjement for demokrati, menneskerettigheter og deltakelse i det offentlige rom. Minotenk ble i 2010 stiftet med dette formålet.

KONTAKT

 

Våre satsningsområder

Dialog og debatt

Minotenk mener åpen og ærlig dialog er et viktig verktøy til større innsikt og forståelse mellom minoritet og majoritet, samt minoriteter i mellom. Vi har i en årrekke arrangert et stort antall panel- og rundebordssamtaler, samt deltatt i samfunnsdebatten med kronikker og kommentarer med mål om et konstruktivt, respektfullt og faktabasert offentlig ordskifte. Parallelt har vi bistått unge som har ønsket å delta i samfunnsdebatten. 

Bøker og ressurshefter

Siden 2014 har produksjon av bøker og ressurshefter vært en høyt prioritert del av vårt arbeid. Vi har bøker som treffer ulike målgrupper, fra ungdommer og unge voksne, til lærere, studenter og førstelinjetjenestene, og dekker bl.a. tematikk som identitet og flerkultur, rasisme, ekstremisme og seksuell helse. Vi har sendt ut over 20.000 bøker til skoler i hele landet. Les mer om våre bøker og ressurshefter her.

Nettverksplattform

En av våre viktigste oppgaver er å være en nettverksplattform for unge voksne som er interessert i mangfold og inkludering, og gjennom mange år har vi arrangert Minotenk-skoler med ulik tematikk og format. Dette gir muligheter til å knytte verdifulle nettverk, utveksle erfaring og ideer, samt benytte seg av vår kompetanse på feltet. Vårt mål er å bidra til økt kunnskap, forståelse og toleranse, og styrke minoriteters engasjement for demokrati og menneskerettigheter. Les mer om Minotenk-skolen her.

Foredrag og kunnskapsformidling

Sentralt i vårt mandat står det å bidra med kunnskap og formidling. Vi brukes aktivt av en rekke aktører som foredrag- og workshopholdere, og vi ønsker å bidra til å bygge opp kompetanse og erfaring om hva som fremmer likestilling, inkludering og hva som motvirker stigmatisering, rasisme og utenforskap. Les mer om våre foredrag og workshops her.

Politiske innspill

For å påvirke og skape endring bidrar vi med innspill til politiske forslag som sendes ut på høring, både på nasjonalt og kommunalt nivå. Hovedsakelig innen områder som skole, integrering, rasisme og diskriminering. De siste par årene har vi jobbet spesielt opp mot Kulturdepartementets arbeid med “Handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion 2020-2023” (2019), og “Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer 2020-2023” (2020). Et viktig mål i dette arbeid har vært å skape lokal forankring av nasjonalt arbeid ved å innhente innspill fra hele landet.  

Mandat

Å bidra til økt deltakelse i, og økt tillit til, samfunnet blant innvandrere og deres barn. Bidra til å sikre at alle har samme muligheter, rettigheter og plikter når det gjelder å delta i samfunnet og ta i bruk egne ressurser.

Sikre samfunnet kunnskap om alle sider ved integreringsprosessen, også mulige utfordringer og hvordan disse kan håndteres.

Målsetting 1

Bidra til å bygge opp kompetanse og erfaring om hva som fremmer likestilling, inkludering og motvirker utenforskap, og bidra til å formidle denne videre. 

Målsetting 2

For å øke deltagelse og representasjon av minoriteter i offentligheten, er vi en kompetanse- og nettverksplattform for unge mennesker, på tvers av bakgrunn, identitet, religion og kjønn.

Målsetting 3

Bidra til å definere kunnskapsbaserte problemstillinger og utfordringer gjeldene minoritetsfeltet (innvandring og integrering), fremme politiske og praktiske løsninger på disse utfordringene, samt bidra til et debattklima som er grunnet i kunnskap, fakta og åpenhet

 

 

 

© 2019 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Kontakt

Adresse: Torggata 1, 0181 Oslo
E-post:  post@minotenk.no
Organisasjonsnr: 924 978 112

Følge oss