Mangfold er makt

Minotenk er en politisk uavhengig tankesmie som jobber med minoritetspolitiske temaer og problemstillinger. Minotenk formidler kunnskap om hva som fremmer likestilling og inkludering, og hva som forebygger utenforskap, diskriminering og rasisme.

Årsrapport for 2023 – den kan du lese her.

For likestilling og inkludering

Minotenk er spesielt opptatt av å styrke krysskulturell identitet, tilhørighet og representasjon, og å utvide rommet for offentlig deltakelse og samfunnsengasjement for unge med minoritetsbakgrunn. En betydelig del av Minotenks arbeid handler også om å være en kunnskapsbase og  ressurs for førstelinjetjenesten, myndighetene, forskere, medier og andre aktører. Publikasjonene våre skal bidra til bevisstgjøring og kunnskapsheving, og kan brukes i læringssituasjoner.

Kurs hos Minotenk

Gjennom Minotenk-skolen får unge, engasjerte mennesker opplæring i kronikkskriving, mediehåndtering og nettverksbygging. Forfattarskulen er et samarbeid med Samlaget forlag hvor målsettingen er å skape et større litterært mangfold. På denne siden kan du lese mer om Minotenk-skolen og Forfattarskulen. Se film om Forfatterskolen her.

Samarbeidsprosjekter

Forfattarskulen for skrivande med minoritetserfaring. Forfattarskulen er et samarbeid med Samlaget forlag hvor målsettingen er å skape et større litterært mangfold. 

Minotenk har siden 2018 samarbeidet med Startup Migrants om å arrangere gründerkurs i hele landet. Basert på feedback fra deltakere er det 16 selskaper som er under etablering eller er etablert i 2022.

Les mer om forskolene her:
https://startupmigrants.com/forskole/

Minotenk og Adopsjon i Endring har et etablert samarbeid på erfarings- og kompetanseutveksling. Minotenk bistår også AiE med ressurser til organisasjonsutvikling.

Publikasjoner

UNG / Psykisk helse: Personlige og faglige tekster om psykisk helse blant unge (2023)

I denne boken vil du bli nærmere kjent med en rekke personer som jobber med psykisk helse som fagpersoner, men også stemmer som forteller om sine egne erfaringer med psykisk helse. 

iLove 2 – seksuell helse

Boken er fylt opp med personlige og tankevekkende tekster om seksualitet og seksuell helse. Den forteller om dilemmaer og løsninger, om gleder og sorger, og om å finne sin egen identitet i en verden med til tider motstridende forventninger.

Hva tenker du om likestilling?

Haboon Hashi og Ibrahim Mursal sender brev til hverandre for å utforske hva det vil si å være kvinne, mann, frie og likestilte. De tematiserer forventninger til kjønnsroller, krysspress og det å finne sin egen mangfoldige identitet.

Gratisbok: Håndbok mot rasisme (2021)

Denne boka skal gi en forståelse til alle om hva rasisme er og et språk til de som er utsatt for rasisme. Den skal gi kunnskap om hvordan vi alle kan kjempe mot rasisme. Og den skal være et verktøy for lærere som vil diskutere rasisme i klasserommet.

Gratisbok: Ytringsfrihetens Dilemmaer (2021)

Denne boken tar med leseren inn i grenselandet og paradoksene rundt en av våre viktigste rettigheter. Den utforsker mulige sammenhenger mellom ord og handlinger, ser på hvordan en juridisk og sosial tolkning av ytringsfriheten henger sammen, og hvordan ytringsfriheten best kan være et demokratisk verktøy.

Kunnskaps-oppsummering om rasisme og diskriminering 

Minotenk har kartlagt norsk forskning på rasisme og diskriminering de siste 20 årene, og kommer nå med en rapport hvor denne kunnskapen er samlet. Rapporten peker også på blindsoner og kommer med forslag til tiltak.