Mangfold er makt

Minotenk er en politisk uavhengig tankesmie som jobber med minoritetspolitiske temaer og problemstillinger. Minotenk holder foredrag, kurs, gir ut bøker og deltar aktivt i det offentlige ordskiftet.

For likestilling og inkludering

Minotenk formidler kunnskap om hva som fremmer likestilling og inkludering, og hva som forebygger utenforskap, diskriminering og rasisme. Minotenk er spesielt opptatt av å styrke krysskulturell identitet, tilhørighet og representasjon, og å utvide rommet for offentlig deltakelse og samfunnsengasjement for unge med minoritetsbakgrunn.

Publikasjoner

Klikk deg inn og les mer. 

Kurs

Klikk deg inn og les mer. 

Arkiv

Klikk deg inn og les mer. 

Faktahjørnet

Det er fortsatt mange i vår befolkning som opplever rasisme, diskrimering og utenforskap – derfor er det viktig å snakke om det! Minotenk formidler kunnskap om hva som fremmer likestilling og inkludering i samfunnet vårt. 

Flere med samisk tilhørighet enn i befolkningen ellers har opplevd diskriminering i møte med det offentlige.

Studier viser at personer med minoritetsbakgrunn som opplever diskriminering og rasisme, ofte også rapporterer om dårligere somatisk og psykisk helse.
Undersøkelser gjort i 2022 viser at 30,7 prosent av befolkningen har utpregede fordommer mot muslimer (34,1 prosent i 2017).
Forskning viser at ikke-heterofile opplever oftere levekårsproblemer enn heterofile.

Kurs hos Minotenk

Gjennom Minotenk-skolen får unge, engasjerte mennesker opplæring i kronikkskriving, mediehåndtering og nettverksbygging. Forfattarskulen er et samarbeid med Samlaget forlag hvor målsettingen er å skape et større litterært mangfold. På denne siden kan du lese mer om Minotenk-skolen og Forfattarskulen. Se film om Forfatterskolen her.

Publikasjoner

Radikalisering – fenomen og forebygging

I denne boken beskriver Norges fremste eksperter og praktikere hvordan radikalisering foregår, og deler erfaringer fra arbeid i felt. De gir en oppdatert innføring i både islamistisk ekstremisme og høyreekstremisme, og tilbyr praktiske verktøy for hvordan vi best kan forebygge utenforskap og ekstremisme.

iLove 2 – seksuell helse

Boken er fylt opp med personlige og tankevekkende tekster om seksualitet og seksuell helse. Den forteller om dilemmaer og løsninger, om gleder og sorger, og om å finne sin egen identitet i en verden med til tider motstridende forventninger.

Hva tenker du om likestilling?

Haboon Hashi og Ibrahim Mursal sender brev til hverandre for å utforske hva det vil si å være kvinne, mann, frie og likestilte. De tematiserer forventninger til kjønnsroller, krysspress og det å finne sin egen mangfoldige identitet.

Gratisbok: Håndbok mot rasisme (2021)

Denne boka skal gi en forståelse til alle om hva rasisme er og et språk til de som er utsatt for rasisme. Den skal gi kunnskap om hvordan vi alle kan kjempe mot rasisme. Og den skal være et verktøy for lærere som vil diskutere rasisme i klasserommet.

Gratisbok: Ytringsfrihetens Dilemmaer (2021)

Denne boken tar med leseren inn i grenselandet og paradoksene rundt en av våre viktigste rettigheter. Den utforsker mulige sammenhenger mellom ord og handlinger, ser på hvordan en juridisk og sosial tolkning av ytringsfriheten henger sammen, og hvordan ytringsfriheten best kan være et demokratisk verktøy.

Kunnskaps-oppsummering om rasisme og diskriminering 

Minotenk har kartlagt norsk forskning på rasisme og diskriminering de siste 20 årene, og kommer nå med en rapport hvor denne kunnskapen er samlet. Rapporten peker også på blindsoner og kommer med forslag til tiltak.