Årsrapport 2023

Hovedsatsinger 2023:

  • Bokprosjekt om ung psykisk helse i et flerkulturelt perspektiv. Gratisboken UNG/Psykisk helse ble lansert på Litteraturhuset i Oslo 10.oktober 2023, og er en antologi bestående av personlige og faglige tekster.

  • Fremme kunnskap om rasisme og de psykiske konsekvensene av rasisme gjennom formidling av både eldre og nyere forskning og undersøkelser. Videreføring av arbeidet med Håndbok mot rasisme og kunnskapsgjennomgang om rasisme og diskriminering de siste 20 årene. I 2023 fikk Minotenk innvilget støtte til å til å trykke et nytt opplag på 10 000 eksemplarer av Håndbok mot rasisme.

  • Økt representasjon i litteraturen, gjennom Forfattarskulen, i samarbeid med Samlaget forlag, samt produksjon av egne bøker med minoritetsstemmer.

  • Øke deltakelse og representasjon i medier og offentligheten blant personer med minoritetsbakgrunn, både som nyhetskilder, skribenter og som profesjonelle i mediebedrifter. Vi har økt omfanget av nettverket vårt som heter “Media, makt og mangfold” , og utarbeidet et intensivt helgekurs om tematikken, som ble gjennomført i November 2023.

  • Økt representasjon på den norske gründerscenen og blant ledere, gjennom våre forskoler i entreprenørskap og samarbeid med StartupMigrants.

  • Foredrag for sivilsamfunnet, myndigheter og ansatte i førstelinjen, samt delta i den offentlige debatten og medier.

Foredrag og workshops

Kunne du tenke deg et foredrag eller workshop til din skoleklasse, ungdomsgruppe –klubb eller lignende om tematikken fra boken, så ta gjerne kontakt med oss.

Du kan lese mer om hvilke foredrag og workshops vi kan tilby her.