Lansering av regjeringens handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer

23. september 2020 var datoen for lansering av «Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer 2020-2023», en handlingsplan Minotenk i lang tid har vært en pådriver for å få på plass. Daglig leder i Minotenk, Linda Noor, satt i panel med statsråd Abid Raja og representanter fra IRN og MDN. Planen inneholder 18 tiltak og kommuniserer opp mot «Handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion» som kom i fjor.
 
Vi ønsker spesielt å trekke frem at det nå skal utarbeides og opprettes en muslimsk veiviserordning, etter modell av jødiske og samiske veivisere (tiltak 3). Dette er et prosjekt Minotenk i samarbeid med Rabita/Muslimsk Dialognettverk har fremmet og nå glad for å få gjennomslag for. Videre er vi også fornøyde med at det nå skal opprettes klare kontaktpunkter mellom politi og trossamfunn både nasjonalt og på disktriktsnivå (tiltak 12). Dette er viktig for å skape trygghet og skape dialog og forebygging lokalt.
 
Minotenk har hele veien oppfordret departementet å ta kontakt med relevante aktører, muslimske nettverk og trossamfunn også utenfor hovedstaden, og det er bakgrunnen for at vi tidligere har arrangert dialogmøter om muslimfiendtlige holdninger i byer som Bergen, Tromsø, Moss og Kristiansand. Oppfordringen vår ble fulgt opp, selv om koronasituasjonen satt noen stopper for gjennomføringen av fysiske møter som departementet hadde tatt sikte på å avholde rundt om i Norge våren 2020.
 
Vi skal nå lese handlingsplanen nøye, høre på reaksjon og kritikk, samt at vi ser fram til å jobbe opp mot flere av tiltakene i årene som kommer. Takk til alle som har bidratt til å få noe skriftlig på plass i arbeidet mot diskriminering av og hat mot muslimer, og til alle som daglig gir sitt lille bidrag i kampen for et varmere og mer inkluderende (lokal)samfunn.
 

Foredrag og workshops

Kunne du tenke deg et foredrag eller workshop til din skoleklasse, ungdomsgruppe –klubb eller lignende om tematikken fra boken, så ta gjerne kontakt med oss.

Du kan lese mer om hvilke foredrag og workshops vi kan tilby her.

 

 

 

© 2019 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Kontakt

Adresse: Torggata 1, 0181 Oslo
E-post:  post@minotenk.no
Organisasjonsnr: 924 978 112

Følge oss