Ny styreleder i Minotenk

 

Mishell Akhtar Shakar er ny styreleder i tankesmien Minotenk

Shakar har vokst opp i Oslo og har engasjert seg for dialog og konfliktmegling helt fra hun gikk på videregående skole. Hun brenner også for å utjevne forskjeller og gi alle barn og unge som vokser opp like muligheter. Til daglig jobber hun som læringsmiljøkoordinator på Kuben videregående skole.

Shakar har bakgrunn fra blant annet konfliktrådet, gatemeglingsprosjektet og elevmegling. Hun har jobbet på aldershjem, barneverninstitusjoner og i alle nivåer av skolen – fra barneskole til universitetsnivå.

Shakar er utdannet pedagog med master fra Pedagogisk forskningsinstitutt.

Hennes faglige interessefelt er individ-samfunn, med særlig fokus på barn og unge i sårbare livssituasjoner. Hun brenner for inkludering og forebygging av utenforskap, og er opptatt av hvordan samfunnet kan ruste ungdommer og individer  til å få gode og verdige liv i tråd med den enkeltes mål, forventninger og forutsetninger.

Shakar har vært engasjert i Minotenks arbeid helt siden 2011, da hun deltok på den første Minotenk-skolen. Nå gleder hun seg til å lede Minotenk inn i en spennende tid og løfte utfordringer på mangfoldsfeltet post-korona. Engasjement mot rasisme og utenforskap vil fortsette å stå sentralt i Minotenks videre arbeid, og Shakar har særlig en visjon om å styrke arbeidet mot rasisme i skolen.

Ved siden av jobb og frivillig engasjement i Minotenk, er Shakar også billedkunstner. Å styrke rommet for ulike måter å uttrykke seg på og inkludere kunstuttrykk i den offentlige samtalen om mangfold og rasisme, er noe Shakar ønsker å bidra til.

Å dele noe av seg selv som andre kan inviteres inn i og ta del i og så gjøre til sitt eget, kan være viktig for å gjøre barrierene mellom mennesker mindre og skape mer samhold og forståelse på tvers av ulikheter, sier Shakar.

Foredrag og workshops

Kunne du tenke deg et foredrag eller workshop til din skoleklasse, ungdomsgruppe –klubb eller lignende om tematikken fra boken, så ta gjerne kontakt med oss.

Du kan lese mer om hvilke foredrag og workshops vi kan tilby her.

 

 

 

© 2019 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Kontakt

Adresse: Torggata 1, 0181 Oslo
E-post:  post@minotenk.no
Organisasjonsnr: 924 978 112

Følge oss