AP setter negativ sosial kontroll på agendaen

29

NOVEMBER, 2017

Tirsdag kveld vedtok Arbeiderpartiet i Oslo sitt representantskapsmøte enstemmig sin uttalelse om negativ sosial kontroll. Prosjektleder i Minotenk, Umar Ashraf, deltok i panelsamtale om tematikken, og løftet frem guttene og mennenes rolle.

I forbindelse med møtet kom Minotenk med innspill til det som var en gjennomført og grundig uttalelse fra Arbeiderpartiet Oslo. I tillegg til våre fremhevede punkter, stiller vi oss bak Sofia Rana som også deltok i panelet, og som løftet frem viktigheten av å inkludere klasseperspektivet når vi diskuterer negativ sosial kontroll.

Våre punkter er som følger:

1) Guttene må med i en mer helhetlig tilnærming i arbeidet mot negativ sosial kontroll. De kan ikke bare være gode rollemodeller som støtter likestilling, men må også løftes frem som mottagere av negativ kontroll.

2) Holdningsarbeid for å forebygge negativ sosial kontroll må ikke kun peile seg inn mot foreldre, men også ta høyde for at jevnaldrende også utøver sterkt kontroll mot hverandre. Unge opplever å ikke kunne leve fritt i frykt for å bli sett ned på og utestengt av venner, eller i verste tilfelle frykt for vold.

3) Styrking av fritidsklubber og engasjering av tiltak som dialog-workshops i regi av Dialogpilotene og andre er viktige for å ta praten med ungdommen.

4) Idretten trenger ressurser og verktøy i arbeidet for å inkludere jenter med minoritetsbakgrunn til deltakelse. Lokale myndigheter må ha en koordinerende rolle og fasilitere samarbeid mellom idrettsorganisasjoner, skoler, fritidsklubber, religiøse- og innvandrerorganisasjoner. Insentiver, som redusert arenaleie o.l., for de som jobber for inkludering må komme på plass. Samarbeid med skoler om møter med foreldre der feiloppfatninger kan adresseres og nytteverdien av idrett kan formidles.

5) Vi stiller oss bak behovet for forbedret seksualundervisning generelt, og rettet mot minoritetsmiljøer spesielt. Forskning støtter behovet for tilbud om gratis prevensjon. F.eks. ser man at flyktninger over 25 år har høye aborttall. Prevensjonsinnsats må følges av undervisning om kropp og reproduktiv helse.

6) Barnevernet må arbeide for økt tillit i minoritetsmiljøer slik at de kan spille en viktigere rolle i arbeidet mot negativ sosial kontroll.

7) Som det fremkommer i siste NOVA-rapport må familievernet styrkes og tilpasses en mangfoldig befolkning. Tilbudet til par må forbedres og informasjon om tilbudene må nå bredere ut.

En minoritetspolitisk tenketank som jobber med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, og bidrar til økt kunnskap, forståelse og toleranse.

© 2018 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Sideoversikt

Hjem
Blog
Prosjekter
Foredrag og workshops
Publikasjoner
Om oss
Ansatte og Styret
Kontakt