Boklansering: Islamsk humanisme

16

OKTOBER, 2016

For å forstå islam som religion i dag, er det avgjørende med kunnskap om det filosofiske og kulturelle mangfoldet som hele veien har preget islams historie.

I denne boken belyser bidragsyterne den rike variasjonen innen muslimske tolkningstradisjoner og bevegelser, og løfter frem en humanistisk islamforståelse som harmonerer med kritisk tenkning, menneskerettigheter og demokrati.

Fra forordet:
«Vi håper med denne boken å få debatten om islam inn på et mer saklig og nyansert spor, samt gi den oppvoksende generasjon norske muslimer en innsikt i det islamske mangfoldet som sjelden får plass i mediene. Boken presenterer et lite omtalt perspektiv på islamske og humanistiske tradisjoner og tenkere, for å gi et mer nyansert bilde av vår tids mest omdiskuterte religion.»

 

Boklansering: Islamsk humanisme

Foto: Waseem Mirza

Det blir panelsamtale med fire av artikkelforfatterne:
Lena Larsen
Mohammed Abdi
Linda Noor
Farhan Shah

Ordstyrer: Ellen Reiss

Tematikken vil spenne mellom menneskerettigheter, trosfrihet, humanisme og tolkningsrom.

De øvrige bidragsyterne til boken er:
Shoaib Sultan
Nora S. Eggen
Ali Chishti
Umar Ashraf
Ellen Reiss – Intervju med Asma Barlas

En minoritetspolitisk tenketank som jobber med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, og bidrar til økt kunnskap, forståelse og toleranse.

© 2018 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Sideoversikt

Hjem
Blog
Prosjekter
Foredrag og workshops
Publikasjoner
Om oss
Ansatte og Styret
Kontakt