Den nasjonale radikaliseringskonferansen

26

OKTOBER, 2018

Vi var så heldige å få presentere boken Radikalisering: fenomen og forebygging på Regjeringens Nasjonale radikaliseringskonferanse. 

 

Det stod mange spennende innlegg på agendaen, blant annet et fra Professor Ivarsflaten ved institutt for Sammenlikenden Politikk (UiB) om høyreekstremisme, muslimfiendtlighet og den generelle befolkningens holdninger til muslimer.

Vi drar hjem igjen med ny kunnskap, og takker for muligheten til å presentere boken vår.

En minoritetspolitisk tenketank som jobber med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, og bidrar til økt kunnskap, forståelse og toleranse.

© 2018 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen