Forslag om å bytte ut «andredagene» for å inkludere religiøse minoriteter – Norges Kristelige Studentforbund

16

MAI, 2018

Leder av Norges Kristelig Studentforbund, Ingvild Yrke, gikk i går ut i Klassekampen med forslag om å fjerne ”andredagene” til fordel for Id-feiringene, den internasjonale naturverndagen og kvinnedagen for å sitere lederen selv. Her er det flere problemstillinger som må tas med i betraktning.

Når muslimske helligdager løftes frem, vil vi også måtte ta stilling til hvorvidt dette kun skal gjelde Id-feiringen eller om man også må inkludere shia-muslimers Ashura-feiring. Det er klart at vi ikke kunne gitt forrang til en retning av islam dersom dette først skulle implementeres. De seneste årene har Norge også hatt tilvekst av blant annet kristne minoriteter tilhørende den ortodokse kirke. Flere innenfor denne retningen følger en annen ritus, hvor for eksempel deres påske vil falle på et annet tidspunkt enn den vestkirkelige påskehøytiden.

Minotenk mener vi bør fokusere på det eksisterende lovverket som i dag gir religiøse minoriteter utenfor Den norske kirke rett til to fridager i forbindelse meg egne høytider. Økt kunnskap og styrking av det eksisterende lovverket vil være et bedre alternativ enn å bytte ut ”andredagene”. Det er også nødvendig med økt kunnskap om religiøse minoriteter i Norge, slik at arbeidstaker ikke diskrimineres på bakgrunn av religiøs tilhørighet. Vi ser et behov for å styrke både kunnskap om rettigheter og om religion generelt i samfunnet.

Vi anbefaler alle å sjekke ut Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn sin høytidskalender.

 

Daniel Abimael Skjerve Wensell, politisk rådgiver

Julie Ræstad Owe, nestleder

En minoritetspolitisk tenketank som jobber med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, og bidrar til økt kunnskap, forståelse og toleranse.

© 2018 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Sideoversikt

Hjem
Blog
Prosjekter
Foredrag og workshops
Publikasjoner
Om oss
Ansatte og Styret
Kontakt