Intervju med styremedlem Noor Jdid

19

OKTOBER, 2016

Her kan du lese et interessant intervju med styremedlem i Minotenk og forsker ved PRIO, Noor Jdid i magasinet Sisterhood.

Jdid har også utgitt boken: Twisting Identity and Belonging beyond Dichotomies. The Case of Second Generation Female Migrants in Norway.

Trykk på lenken for å lese intervjuet: A Sense of Belonging, intervju med Noor Jdid

En minoritetspolitisk tenketank som jobber med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, og bidrar til økt kunnskap, forståelse og toleranse.

© 2019 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Kontakt

Følge oss