Invitasjon til parlamentspresidentsmøte i anledning Nordisk råd

30

OKTOBER, 2018

30. oktober og i anledning at Nordisk råd var samlet i Oslo, avholdt Stortinspresident Tone Wilhelmsen Trøen et arrangert for sine kollegaer i de nordiske landene.

Temaet var politisk tillit, med utgangspunkt i Nordisk råd sin rapport «Tillit – Det nordiska guldet». Daniel Abimael fra Minotenk var invitert til å holde et innlegg, og la fokus på hvordan vi må arbeide for at ulike minoriteter i samfunnet ikke bare skal ha tillit til politikere og de politiske instittusjonene, men også hvordan befolkningen som helhet skal bevare god sosial tillit til hverandre.

Andre innledere var Øyvind Kleven fra Statistisk sentralbyrå og politisk kommentator i Adresseavisen Tone Sofie Aglen.

Vi ønsker å takke Stortinget og stortingspresidenten for invitasjonen, og for tillatelsen til bruk av bildet.

På møte var følgende representert:

DANMARK

 • Pia Kjærsgaard, Formann
 • Carsten U. Larsen, Direktør
 • Torben P. Mikkelsen, Sekretariatssjef

ISLAND

 • Steingrímur J. Sigfússon, President
 • Helgi Bernódusson, Direktør
 • Jörundur Kristjánsson, Sekretariatssjef

FINLAND

 • Mauri Pekkarinen, Vise-talmann
 • Maija-Leena Paavola, Direktør
 • Gunilla Carlander Vise, direktør

SVERIGE

 • Åsa Lindestam, 1. vise-talmann
 • Ingvar Mattson, Direktør
 • Anna-Karin Hedström, Sjef int. kanselli

FÆRØYENE

 • Páll á Reynatúgvu, Formann
 • Johnhard Klettheyggj, Direktør

ÅLAND

 • Gun-Mari Lindholm, Talmann
 • Sten Eriksson, Komitesekretær

GRØNLAND

 • Vivian Motzfeldt, Formann
 • Mette B. Berthelsen, Sekretær

NORGE

 • Tone Wilhelmsen Trøen, President
 • Marianne Andreassen, Direktør
 • Trine Jøranli Eskedal, Seksjonsleder
 • Silje Arnekleiv, Seniorrådgiver
 • Maria Ekelund, Seniorrådgiver

En minoritetspolitisk tenketank som jobber med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, og bidrar til økt kunnskap, forståelse og toleranse.

© 2018 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen