FEBRUAR, 2019

Unge med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne er en minoritet i minoriteten. I den nye rapporten om negativ sosial kontroll mangler det fokus på denne gruppen. De er oversett. Igjen.

Dette skriver konsulent Sadia Jabeen Iqbal og seniorrådgiver i Minotenk Ellen Reiss  i en kronikk i Dagsavisen

Jabeen Iqbal reagerte på Imdi’s rapport om negativ sosial kontroll og ønsket å komme med et utspill for å adressere hvordan dobbelminoriteter nok en gang overses i forskningen. Basert på hennes erfaringer skrev vi denne viktige kronikken.

En minoritetspolitisk tenketank som jobber med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge, og bidrar til økt kunnskap, forståelse og toleranse.

© 2019 Minotenk
Designet og utviklet av Ivar Simonsen

Kontakt

Følge oss